Thursday, October 22, 2020

మామ భార్యతో

 ఈ అనుభవం నా మేనమామ భార్యతో జరిగినది. మాది

కృష్ణ జిల్లా లో ఒక పల్లెటూరు అపుడు నేను ఇంటర్ చదువు చున్నాను అపుడు నా

వయసు 20 (కొద్దిగా వయస్సు ఎక్కువ)

మా అమ్మకు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అదే

వూరిలో వుంటారు మా చిన్న మామ కు షుమారు ముప్పది అయిదు ఏళ్ళు వుంటాయి

కొద్దిగా అమాయకుడు అత్త వయస్సు షుమారు ముప్పయి వుంటది వాళ్ళకు పిల్లలు

కలగ లేదు

వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సౌకర్యముగా వుంటదని మేము ఎక్కువగా అక్కడే కూర్చుంటాము

అత్త పై నాకు చెడు అభిప్రాయము లేదు మామయ్య కు కూడా నేనంటే చాల ఇష్టం

అందుకే ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే వాడు ఒక రోజు ఉదయం నేను మామయ్య

కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తున్నాము అపుడు అత్త ఇల్లు తుడుస్తుంది అత్త వంగి

ఇల్లు తుడుస్తుంటే నేను అటు చూసాను అత్త వంగి తుడుస్తుంటే జాకెట్ లో

నుండి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చాల బలముగా లావుగా గుండ్రముగా

వున్నాయి నేను కళ్ళు తిప్పుకోకుండా అలాగే చూస్తున్నాను ఇంతలో అత్త నా

వైపు చూసింది నేను గబ్బుక్కున తల తిప్పు కున్నాను సిగ్గు వేసింది అటు

వైపు కూడా చూడలేదు అత్త మా అమ్మ తో చెప్తుందేమో నని భయము గా వుంది ఇంకొక

అయిదు నిముషాలు వుంది వచ్చేసాను

అత్త సాయంత్రము మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు చాల భయం వేసింది అత్త అమ్మను నా

గురుంచి అడుగుతుంది లోపల వున్నదని అమ్మ చెప్పింది నా దగ్గరకు వచ్చింది

ఏమిటి నాని పొద్దున్న చెప్పా కుండ వచ్చేసావ్ అంది

మామయ్య తో చెప్పి వచ్చా అత్తా అన్నాను

ఏమిటిరా అంటూ అమ్మ వచ్చింది వీడు పెద్దోడు అయిపోయాడు వదినా అంది అత్త

అమ్మో చెప్తుందేమో అనుకున్నాను అదేమిటి అమ్మాయ్ అంది అమ్మ

లేక పోతే నాకు చెప్పకుండా వచ్చే వాడు కాదు ఈ రోజు చెప్పా కుండ వచ్చేసాడు అంది

ఓహో అలన అంది అమ్మ

అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చు కున్నాను

సరే రేపు వస్తావుగా అంటూ అత్తయ్య అమ్మతో వెళ్లి పోయింది

మరుసటి రోజు పొద్దున్న మామయ్య కనపడి వాళ్ళ ఇంటికి తీసు కెళ్ళాడు

అత్త మాకు టిఫిన్ పెట్టి టిఫిన్ పెట్టె టపుడు తను వంగుంది అపుడు రెండు

పూర్ణ కుంభాలు మళ్ళీ దర్సనం అలాగే ఒక నిమిషం చూసి తల తిప్పు కున్నాను

అత్త గమనించింది

ఏమితెలియనట్లు కాం గా వున్నాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఒరేయ్ నాని ఈ రోజు

ఇక్కడే బోజనము చేయరా చికెన్ వండుతున్నాను అంది అత్త

అలాగే అత్త అంటూ లేవ బోయాను

ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు వంట లో హెల్ప్ చేయి అంది అత్త

సరేలే అత్తా అన్నాను

సరే మీరు ఆ పని చూసుకోండి నేను బయటకు వెళ్లి వస్తా అంటూ మామయ్య వెళ్లి పోయాడు

నేను అక్కడే కూర్చున్నాను

ఒరేయ్ నీవు ఇక్కడకు రారా అంది అత్త

నేను కూడా అత్త దగ్గరకు వెళ్ళాను

అత్త కు వంట లో సాయం చేయ సాగాను అత్త అడిగిందల్ల అందించ సాగాను అత్త

అందాలు అపుడపుడు చూడ సాగాను

అమ్మో అత్త చాల అందముగా వుంది అని పించింది

అత్త సళ్ళు పెద్ద బంగిన పల్లి మామిడి పండ్ల లాగా వున్నాయి

గుడ్డలు రెండు గుమ్మడి కాయలు బోర్లించి నట్లున్నాయి

నడుము రెండు ముడతలు పడి వుంది

ఇక నాకు అత్తను చూస్తుంటే విందు భోజనం లాగుంది

బయట ఎంతో మంది ఆడ పిల్లను చూస్తూ వుంటా కానీ ఈ అత్త అందము ముందు అవయవ

సంపద ముందు వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రారు అనిపించింది

అమ్మో ఇంత అందమైన అత్తను చేసు కున్న మామయ్య చాల అదృష్ట వంతుడు

అనుకున్నానా ఆలోచనలు పైకి కనపడ నీయ కుండ అత్త చెప్పినట్లు చేస్తున్నాను

ఇంతలో అత్త ఏదో కడుగుతుంటే తన పైట జారింది నేను నోరు తెరుచుకుని అటే చూస్తున్నాను

ఏమిటి చూస్తున్నావు అంది ఏమి లేదత్తా అన్నాను

పైట సరిచేయరా బాబు అంది నేను తన పైట సరి చేశాను

ఒకసారి అత్త నా వైపు జరిగింది తన సళ్ళు నా గుండెలకు తగిలాయి ఒక్కసారిగా

నా మొడ్డ లేచి నుంచుంది అపుడు అత్త నా ముందుకు వచ్చి నుంచుంది తన గుద్దలు

నా ముందు భాగం లో తగిలాయి నా మొడ్డ తన సీట్ ను తాకింది నాకు ఒంట్లో

జివ్వు మంది నేను వెనుకకు జరిగాను ఈ లోపు వంట పూర్తి అయింది

అత్త స్నానం చేసి వస్తానని బాత్ రూం కి వెళ్ళింది

తను బయట బాత్ రూం లో స్నానం చేసి లంగా టవల్ తో నా ముందు నుండే బెడ్ రూం

లోకి వెళ్ళింది నేను అలాగే చూస్తూ వుంది పోయాను తను నడిచి వెళ్ళేటపుడు

లంగా కింది ఆ గుద్దల కదలిక నా లో కోరిక ఉవ్వెత్తున లేచే తాతలు చేసింది

అబ్బా ఈ అత్త కుత్త దేన్గితే ఎంత బాగుండు అనిపించింది ఇంతలో అత్త నాని

అని పిలిచింది అత్త గుద్దలు చూడ వచ్చు అని గబా గబా లోపలి వెళ్ళాను తను

లంగా జాకెట్ పైన వుంది ఇంకా చీర కట్టు కోలేదు అబ్బో వెనుక గుద్దలు ముందు

సళ్ళు అత్త అందాల విశ్వ రూపం కనిపించింది

ఏమిటి అత్తా అన్నాను

ఒరేయ్ నాని జాకెట్ హుక్స్ పట్టటం లేదురా పెట్టరా అంది

నేను ఆలోచిస్తుంటే ఏమిటిరా పెట్టూ అంది అలాగే అత్తా అంటూ ముందుకు వెళ్ళాను

అత్తకు వెనక హుక్స్ పెట్ట సాగాను అత్త కొద్దిగా నా వైపు జరిగింది అత్త

గుద్దలకు నా మడ్డ తగులు చున్నది నా మొడ్డ బాగా తనను కొచ్చింది

ఇంతలో ఏమిటిరా గుచ్చు కుంటుంది అని చేయి ని వెనుకకు జరిపింది నా మడ్డ ను

ప్యాంటు పై నుండే పట్టు కుంది

అమ్మో ఏమిటిరా నాని నా గురుంచి చెడుగా ఆలోచిస్తున్నావ అంది లేదత్త అని

వెనుకకు జరగా బోయాను

మరి ఇదేమిటి అంది

అదీ అదీ అంటూ నసిగాను తను నవ్వుతు నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టుకుని నా

పిచ్చి కన్నా అంది

నేను మాటలాడ లేదు ఇంకా బయముగా వుంది

ఈసారి అత్త వాటేసుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది అత్త సళ్ళు నాకు

బలముగా హత్తుకున్నాయి వెచ్చగా తగులు చున్నాయి అత్త తన పెదాలతో నా పేదలను

హత్తి ఉంచింది నా మడ్డ లేచి అత్త పూకు దగ్గరలో తగుల్లు చున్నది

నాని అంది

ఏమిటి అత్తా అన్నాను

ఈ అత్త నీకు నచ్చింద నేనంటే నీకిష్ట మేనా అంది

నేను మాటలాడ లేదు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను

మాట్లాడ వేరా నేను ఇష్టం లేదా అంది

అదేమీ కాదు అత్తా అన్నాను

మరి ముద్దు కూడా పెట్ట వేరా అంది

నేను తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టు కున్నాను

అంతేనా కొద్ది ఇష్ట మేనా అంది

నేను మళ్ళీ తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టి తన నాలుకను నా నోటిలోకి లాక్కుని

చీకు తున్నాను

అబ్బో ఈ అత్త అంటే చాల ఇష్ట ముందే అంది

కాహల ఇష్ట మత్త అంటూ రెండు సళ్ళు పిసక సాగాను

ఏమిటిరా ఈ అత్త ను దెంగా లని తొందరగా వుందా అన్నాను

అవును అత్తా నిన్ను దేన్గాలని తొందర గా వుంది అంటూ మళ్ళీ అత్త పెదాలపై

ముద్దులు పెడుతూ సళ్ళు పిసక సాగాను

ఆహా ఓహో అంటూ అత్త కూడా నా పేదలను కోరక సాగింది

నేను అత్త జాకెట్ హుక్స్ తప్పించాను

అత్త మొహం నా ముద్దులతో నిండి పోయింది

ఏమిటిరా అంతగా ముద్దులు పెడుతున్నావ్ అంది అత్తా

అత్త నీ మీద నీ కుత్త మీద చాల మోజు గ వున్నాను అన్నా

సరే మరి ఇక ఈ అత్తను నీ ఇష్ట నోచ్చినట్లు దెంగుకో నీకు అడ్డు లేదు అంది

అత్తను నిదానముగా మంచము పైకి చేర్చాను నేను కూడా అత్త పక్కకు చేరాను

అత్త పొట్ట పై చేతి తో సవర దీస్తూ నడుము మడత దగ్గరకు చేరాను నడుము మడత

ను కాసేపు సున్నితం గా రుద్దాను కాసేపు అక్కడ రుద్దిన తర్వాత నా చేతు లను

అత్త నడుము కిందికి జరిపాను అత్త లంగా బొందు తప్పించాను అక్కడి నుండి నా

చేతులు అత్త తోడలపైకి చేర్చాను కాసేపు ఆ బలమైన తొడలను రుద్దాను అత్త

సన్నగా మూలుగులు మొదలెట్టింది అక్కడినుండి ఒక చేతిని రెండు తొడల మధ్యకు

చేర్చాను రెండో చేతితో చను మొనలను పిసక సాగాను

అత్త మూలుగు పెరిగాయి ఒక చేయి అత్త తొడల మద్య వేరొక చేతోతో ఒక చను మొన

ఇక నా నోటితో ఇంకో చను మొనను చీక సాగాను అత్త మూలుగుల తీవ్రత పెరిగి

పోయింది అల కాసేపు చేసిన తర్వాత నా నోటిని అత్త పూకు దగ్గరకు చేర్చాను

పూకుని కాసేపు నాకాను పూకు పై పెదాలను చీకాను పూకు లోనుండి అత్త రసాలను

నా నోటిలోకి ఒక్కసారిగా పీల్చాను ఒక్కసారిగా అత్త అమ్మో చంపెస్తున్నవురా

అంది అత్త రసాలు నా నోటిలోకి వుప్ప వుప్ప గా వస్తున్నాయి అత్త మూలుగుల

తీవ్రత పెరిగి కేకలుగా మర సాగింది అమ్మో చంపెస్తున్నవురా నా పూకులోకి నీ

దద్దు దిన్చేయర అని నన్ను తన వైపుకు లాక్కుంది నేను తన పెదాలపై ముద్దు

పెట్టి ఎలా వుంది అత్తా అన్నాను

అబ్బో బ్రహ్మాండ ముగా వుందిరా అంది త్వరగా నీ మడ్డ ను నా పూకులో

దిన్చేయర నేను తట్టు కోలేక పోతున్నాను అంది

నేను లేచి తన రెండు కాళ్ళ మధ్యకు చేరాను అత్త తొడలను దూరము చేశాను వాటి

మద్యన ఆమె మదన మందిరము విచ్చుకుంది నేను నా మద్దను నిదానముగా లోపలి

తోసాను నా మద్దను పూర్తిగా లోనికి తోసేసాను

అమ్మో లోపలికంతా తోసేసావురా అంది అత్త

ఇక స్ట్రోక్స్ మొదలెట్టాను ఎత్తెత్తి దేన్గుతుంటే అత్త పూకు లోనుండి

రసాలు కారిపోతున్నాయి

అమ్మో ఏమి డెంగు తున్నవురా నీ అమ్మ న కోసమే కన్నదేమిర నిన్ను బలే పోటు

గాడివిర కొట్టు అట్టాగే కొట్టు అనసాగింది నేను ఉత్సాహముతో ఇంకా కొట్ట

సాగాను అమ్మో ఏమి డెంగు చున్నవురా నీ మొడ్డ గొప్పదిరా నా పూకు బలుపు ఈ

రోజు తో తీరి పోవాలిర నీ మొడ్డ దెబ్బకి నా పూకు వాచీ పోతుందిరా నీతో

ఒకసారి దేన్గించు కుంటే ఆడది నిన్ను వొడల లేదురా

నా పూకుని నన్ను అమ్మో అనిపిస్తున్నవురా నా లంజోడ ఏమి దెంగు తున్నవురా

మొడ్డ గల మొగాడివిర ఎంత టి ఆడదైనా నీకు దాసోహమెర దేన్గర దెంగు నీ అత్త

ను దెంగు స్వర్గం చుపుతున్నవురా అంది నేను సళ్ళు బలముగా పిసుకుతూ ఇంకా

బలమైన స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నాను

అత్త కు ఇంకా ఊపు వచ్చింది

దెంగు దెంగు నా లంజ కోడాక పగల దేన్గర నా పూకు అమ్మో అబ్బో అంటూ అత్త

కరచేసు కుంది నా మడ్డ అత్త రసాలతో తడిసి పోయింది నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచి

తప తప కొట్ట సాగాను హూ ఆహా అంటూ అత్త మూలగ సాగింది కాసేపు దెంగి నేను నా

రసము అత్త పూకులో వదిలేసాను కాసేపు ఇద్దరమూ అలాగే వుంది పోయాము తర్వాత

లేచి కడుగు కున్నాము బట్టలు వేసుకున్నాము అత్త నా వొళ్ళో తల పెట్టుకుని

పడుకుంది కాసేపటికి మామయ్య వచ్చి తలుపు కొట్టాడు అత్త తలుపు తీసింది

బోజనము చేయ లేదా అని అడిగాడు

మీ కోసమే చూస్తున్నాము అంది అత్త

ఆ ఎందుకు నాని కి ఆకలి గా ఉందేమో అంది

నాని నాకు కూడా ఆకలి తీరిందిలే అంది

అదేమిటి బోజనము చేయలేదు అన్నావుగా అన్నాడు నా పిచ్చి మామ

వంట చేసేటపుడు కొద్ది గ తిన్నములే అంది

సరే రండి బోజనము చేద్దాము అన్నాడు

ముగ్గురము బోజనము చేసాము

మద్యాహ్నం మామయ్య బయటకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ వేసుకున్నాము

ఇక అక్కడినుండి నా మకాము ఎప్పుడు అక్కడే

ఇంతలో అత్తయ్య కు కడుపు వచ్చింది

అత్తా నాకు అలవాటు చేసావు నీకు నెలలు నిండిన తర్వాత నా మడ్డ కు పని ఎలా అన్నాను

నీకు నేను చూస్తా లేరా అంది

అయిపొయింది

Share: