Monday, November 30, 2020

మొగుడు దెంగలేడని నా దగ్గరకి వచ్చింది

 మాఆవిడ ఐదో నెల కడుపుతోఉండగా మేము ఇల్లు మారాల్సిన అవసరం వచ్చింది. నాతోపని చేసే గోపాలరావు వాళ్ళింట్లోపక్క పోర్షన్ ఖాళీగా ఉంది వచ్చిఉండమన్నాడు. వెంటనేనేను నా పెళ్ళాం లక్ష్మమ్మకొత్త ఇంట్లో చేరిపోయాం. ఆఇంటావిడ అన్నపూర్ణ చాలా మంచావిడ. వాళ్ళకిముగ్గురు కూతుళ్ళు. పెద్దది రజిత మాఆవిడ కంటేమూడేళ్ళు చిన్న. మాంచిఎర్రగా బుర్రగా ఉంది.

రెండోపిల్ల మూడో పిల్ల పిడతలు పగిలినా సన్నగా పీలగా ఉంటారు.పెద్దదిమాత్రం మంచి రంజుగా ఉంటుంది.
రావోయ్ అల్లుడు అంటూఅన్నపూర్ణ ఆహ్వాన్నించి నా పెళ్ళాం లక్ష్మమ్మచెయ్యి పట్టుకొని రా అమ్మా అంటూలోపలి కితీసి కెళ్ళింది. ఆ పోర్షన్లో బాగా సెట్ అయ్యాం. వాళ్లేఅన్ని ఏర్పాట్లు చేసి పెట్టారు. రెండుపక్క పక్క పోర్షన్లు మధ్యగదిలోంచి తలుపు ఉంది అదిరాత్రి కి తప్పఎప్పుడుతెరిచే ఉంటుంది.

మాకింకామంచం లేదు కాబట్టి రాత్రిలక్ష్మమ్మని వంటింటి గట్టు మీద కూచోబెట్టి కిందకూచొని నా పెళ్ళాం పూకునాకే వాణ్ణి. కాసేపుపూకు నాకిన్ తర్వాత నిగిడినమొడ్డను గట్టు అంచు మీదికిపూకు వచ్చేలా అడ్జస్ట్ చేసి పొట్ట మీదబరువు పడకుండా కుతి తీర దెంగేవాణ్ణి. లక్ష్మమ్మకూడా మాంచి కుతిగాదె౦గించు కొనేది.అలా బాగా అలవాటు ఐంది. ఓరోజు వంటింటి కిటికీ దగ్గర ఏదో చప్పుడుఅవుతున్నట్టుగా నాకు డౌటు వచ్చిదెంగడం ఆపి నా పెళ్ళానిదెంగించుకుంటునట్టుగా మూలగవే అని పక్క తలుపులోంచి బయటికి వెళ్లి చూసా గోపాలరావు పెద్దకూతురు రాజ్యలక్ష్మమ్మ కిటికీ దగ్గర నక్కి రెక్కలసందులోనుంచి లోపలమా దెంగులాటచూస్తూ తన చెయ్యి తొడలమధ్య లోకి పోనిచ్చి పూకురుద్దు కొంటోంది నే మెల్లిగా వెళ్లివెనక నుండీ రజితని కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టాను.ఉలిక్కి పడ్డ రజిత బిత్తర పోయి బిగుసుకు పోయింది. వెనక్కితిరిగి చూసి బావా నువ్వాఅంది. ఏం చూస్తున్నావే మరదలా అంటూ దాని సళ్ళుపిసికాను. ఫోబావా అంటూ రజిత తుర్ర్రున వాళ్ళ పోర్శన్లోకి పరిగెత్తింది.
ఓహోనా మొడ్డకేమి అదృష్టం పట్టింది అనుకొంటూమా పోర్శన్లోకి వెళ్ళాను. పూకువెడల్పు చేసి పెట్టిన నాపెళ్ళాం ఎక్కడికి పోయవురా గొల్లి గులగా ఉంటేనుఅంది. వస్తున్ననేనా గుల లంజా నీపూకు పగల దెంగుతా నీగొల్లి తో బాటు నీచెల్లెలు పూకు కూడా దెంగుతాఅన్నా నా చెల్లెలా అదేవత్తేఅంది లక్ష్మమ్మ. ఇంకెవరుఈ ఇంట్లో పూకు పగల దేన్గించుకోవడానికిసిద్ధంగా ఉన్నది ఒకత్తే అదే రజిత అన్నా. పడిందీ నీకామ కన్ను దాని మీద. ఇప్పటిదాక నా చెల్లెళ్ళుశార్వాణిని, మంగను దెంగుతా అనేవాడివి ఇప్పుడు రజిత పూకుమీదికి పోయిందా నీ మొడ్డ మనసువాళ్ళని తర్వాత దెంగు ముందు విప్పలించిననా పూకుసంగతి చూడు. రాదెంగు అంటూ లక్ష్మమ్మ పూకెత్తిపెట్టింది. వెంటనే నే వంగి పూకులోకినాలిక పోనిచ్చి గొల్లి చీకుతూ లక్ష్మమ్మ పూకంతా నాకాను. నాలికతోనేనా గొల్లికుతి తీర్చేట్టున్నావ్ నాకడంఆపి లవడా దిగేసి దెంగునా పూకు అంటూ నాతల చేత్తో పట్టుకొని పైకి లేపి నోట్లోనోరు పెట్టి ముద్దిస్తూ కింద నానిగిడినమొడ్డను తన పూకు పెదాల్లోకిసర్ది దెంగు బాగా గులగాఉంది దెంగరా నా లవడా గాడాఅంటూ చిన్న జెర్క్ ఇచ్చింది. దాంతో నాకు కుతెక్కువైమొడ్డసాంతం లక్ష్మమ్మ పూకులోకి దూర్చి దెంగాను. అహహ దెంగుఅలాగే దూర్చు నా గొల్లి చితికిపోవాలి దెంగు అంటూ ఎదురువత్తులు ఇచ్చింది లక్ష్మమ్మ. నాకుఎంత కుతిగావున్నా స్ట్రోక్స్ గాట్టిగా కొట్టకూడదు గనుక మెల్లిగా దెంగిమొడ్డ లక్ష్మమ్మ పూకులోకి నొక్కి పెట్టి నా ఆయిల్ దానిపూకు నిండి బయటికి ధారగావచ్చేట్టు కార్చాను. చూడవేఎంత మంది పిల్లలో ఎలావేస్ట్ గా పోతున్నారో అన్నా.
ఇందాకఅన్న్నావ్ గా ఈ సారిమొడ్డ రసమంతా నీ కొత్త పూకురజిత పూకులో కార్చు అంది లక్ష్మమ్మ. ఆ అంటే నువ్వు రజితని దెంగడానికిఒప్పుకోన్నట్టేనాఅన్నా ఆనందంగా. కుతి తీరిన లక్ష్మమ్మనా గొల్లి గుల తీర్చి నంతవరకు నువ్వు రజితని దెంగితేనాకు ఓకే. కానికడుపు చెయ్యకు యింక పెళ్లి కాలేదుదానికిఅంది లక్ష్మమ్మ. సరెలేవే అది ఒప్పుకోవద్దు దెంగిన్చుకోడానికి అన్నా. నేఉన్నాగా నాకా విషయం వొదిలెయ్ దాన్నిఒప్పించి దాని పూకులో నీమొడ్డ దూర్చేభారం నాది సరేనాఅంటూ నా మొడ్డ సవరతీసి చీకడం మొదలుపెట్టింది లక్ష్మమ్మ. ఆరోజు ఇక దెంగ బోయేరజిత పూకు ఊహిస్తూ లక్ష్మమ్మపూకును మూడు సార్లుదెంగికార్చాను.
తర్వాతవారంలో రజిత వచ్చి నాపెళ్ళాం లక్ష్మమ్మ దగ్గర కూచొని కబుర్లుచెప్తూ ఓరగా నా కేసిచూస్తుండేది. ఓరోజు లక్ష్మమ్మ దాన్ని దగ్గరగా లాగి చెవిలో ఏదోచెప్పిందిఫో అక్కా అంటూసిగ్గుపడ్తూ రజిత వాళ్ళ ఇంట్లోకిపరిగెత్తింది. ఒరేయ్దగ్గర పడిందిరోయ్ నీ మొడ్డకి రజితపూకు విందు అంది లక్ష్మమ్మరాత్రి దెంగుతున్నప్పుడు.ఎలా చెప్తున్నవే నాగుల లంజా అన్నా దెంగుతూ. లక్ష్మమ్మ దాన్నిఅడిగా నిగిడిన మొడ్డ ఎప్పుడైనా చూసావానిలేదు అంది అది బావదగ్గరుండి చూస్తావాఅన్నా సిగ్గు పడిపడి పోయిందికానీ వద్దు అనలేదు. చాన్స్కోసం వైట్ చేయి తొందర్లోనేనీకు కొత్త పూకు విందుఅంటూ నన్ను అల్లుకు పోయికార్చేసిందిలక్ష్మమ్మ. దానికుతి తీరాక నేనునా లవడా లక్ష్మమ్మపూకులోనుంచి లాగి నోట్లో పెట్టిరసం కార్చేసాన్. గుళుక్కుమంటూ మింగింది నా మొడ్డ రసమంతా. ఆరాత్రంతా రజిత పూకు ఊహిస్తూలక్ష్మమ్మ పూకును దెంగి కార్చాను.
నేకన్న కలలు నిజమయ్యే రోజుదగ్గరపడింది. పైవారంలోనే గురనాధంగారి ఫ్యామిలీఅంతా ఏదో ఫంక్షన్కి వైజాగ్వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. కాని తనపెద్దకూతుర్లాంటి లక్ష్మమ్మ కి సాయంగా తనపెద్ద కూతురు రజితని ఉంచి జాగ్రత్త అల్లుడువీల్లిద్దరికి ఏంకావాలో నువ్వే స్వయంగా చూసుకో అని నాకార్లోవాళ్ళందర్నీ రైల్వే స్టేషన్లో దింపటానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పచెప్పి వెళ్లారు. నేనుఅలాగే మామా అని చెప్పలేనంతఆనందంతో అన్నా. ఆఘమేఘాలమీదఇంటికి వచ్చిపడ్డా. అక్కాచేల్లెల్లిద్దరూ కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. నేను కారు పార్క్చేసి ఇంట్లోకెల్లా రజిత లేచి సిగ్గుపడతు వాళ్ళ పోర్శన్లోకిపరిగెత్తింది. ఏంమరదలా సందులోనుంచి నేను మీ అక్కాఆటలాడు కొంటుంటే చూస్తున్నప్పుడులేని సిగ్గు ఇప్పుడేన్దుకే అంటూ నేను వెనకాలేవెళ్లి దాన్నిపొదివి పట్టుకొని మా బెడ్రూమ్లో లక్ష్మమ్మకూచొన్న చోటికి నడిపించుకొచ్చి పక్కనే రజితని కూడా కూచోబెట్టా.
ఒరేయ్ మొగుడా మోటుగా చెయ్యకు కన్నెపిల్లబెదిరి పోతుంది అని లక్ష్మమ్మ రజితచెయ్యి పట్టుకొని నువ్వేం భయపడకే నేన్నుగా అంది. ముగ్గురం భోజనంముగించి. వంటిల్లు సర్ది లక్ష్మమ్మ రజితలిద్దరువచ్చారు.అక్కా నేను మాఇంట్లోకి వెళ్తా అంది రజిత. మధ్యగదిలో తలుపు తెరుస్తూ. ఎందుకే నువ్వు కూడా మాతోనే మాబెడ్ రూమ్లోనే పడుకో భయంలేకుండాఉంటుంది.అంది లక్ష్మమ్మ. అవునవును సందులోంచి కాక డైరెక్ట్గా బ్లూఫిలిం చూడొచ్చు అన్నా నేను. ష్ ఊరుకోరా మొగుడాఅది అసలేసిగ్గుపద్తుంటేను అంది లక్ష్మమ్మ. రజిత తల వంచుకొని ఏంమాట్లాడ లేదు నువెళ్ళివాళ్ళింట్లో ఎక్ష్ట్రా పరుపుపట్రా అంది లక్ష్మమ్మ. నేపరుపు తెచ్చి మా పరుపుపక్కనేవేసి కలిపి దెంగు లాటకిరంగం సిద్ధం చేశా.
నేనుబాత్ రూం కి వెళ్లిమొడ్డ శుభ్రం చేసుకొచ్చా లక్ష్మమ్మ బాత్రూమ్లోకి వెళ్తూ రజిత చెయ్యిపట్టుకొని వెళ్లి ఉచ్చలు పోసుకొని పూకులు శుభ్రం చేసుకొని వచ్చింది. నేనువాళ్ళిద్దరూ వచ్చేసరికి వీ సి ఆర్ఆన్ చేసి గ్రూప్ దెంగు లాట రెడీచేసి ఆన్ చేసి పెట్టా, నే లేచి వెళ్లి లక్ష్మమ్మని కౌగిలించుకొని జాకెట్ హుక్స్ తీసిసళ్ళు పిసుకుతూచీకుతుంటే లక్ష్మమ్మ నా లుంగి లాగేసి నా మొడ్డ సవరతీసి ఆడించ సాగింది మాఇద్దరి కామాకేలి రజిత రెప్ప వేయకుండాచూస్తోంది లక్ష్మమ్మనినగ్నంగా చేసి పరుపు మీదవెల్లకిలా పడుకోబెట్టి తొడలు వెడల్పు చేసినున్నగా ఆతులు గొరిగి ఉబ్బెత్తుగాఉన్న పూకుపెదాలు విడి వడి బాదాంగింజలానిగిడిన గొల్లిని రజితకి చూపిస్తూ చూడవే నీ ఆక్కగొల్లి సుఖమంతా దీన్ట్లోంచే ఊరోతుంది కావాలంటే నువ్వు కూడా చీకి చూడుఅంటూ లక్ష్మమ్మ గొల్లి నా నోట్లోకితీసుకొనిచప్పరించ సాగాను. రజితకళ్ళు అప్పగించి నా నాలిక లక్ష్మమ్మపూకులో ఆడ్తుంటే నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తోంది. లక్ష్మమ్మ రజితని తన దగ్గరికి రాఅంటూపిల్చింది. రజిత తనకు తెలియకుండానేనా నిగిడిన మొడ్డ కేసి చూస్తూలక్ష్మమ్మ దగ్గరికి వచ్చింది. లక్ష్మమ్మ నా చెయ్యి రజితసల్ల మీద వేసి ఇదుగోనీ కలల మరదలునీఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు అంది.
రజితనిఏమే మరదలా దెంగనా అనడిగాఅది సిగ్గుతో తలవంచుకొంది చెప్పు దెంగనా వద్దాఅని రెట్టించా ఊ అంది రజిత. ఊఅంటే దెంగ మనా వద్దనాఅన్నా. ఊఅంటే దెంగు అనేరా అర్థంఅంది లక్ష్మమ్మ. అసలు దీనికి ఎలాదెంగుతారో చూపిస్తా అంటూ లక్ష్మమ్మ తొడలుఇంకాస్త విడ తీసి మొడ్డదాని పూకు పెదాల పైఆనించిఇటు చూడు అంటూరజిత నా వైపు లాక్కొనిదాని జాకెట్ చీర, లంగా లాగేశా. అది సిగ్గుతో ఒక చేతో సళ్ళుఒక చేత్తో తన పూకు కప్పుకొనిమెలికలు తిరిగిపోయింది. రజిత సళ్ళు మంచి ఆపిలు పళ్ళలా ఉన్నాయ్.
పల్చటి పొట్ట, లోతైన బొడ్డు, తెల్లటిఅరటి బొదేల్లాంటి తొడలు పూరీలా పొంగినపూకు పై బంగారురంగులోఉన్న రింగులు రింగులుగా వత్తుగా ఉన్న ఆతులు దర్శనమిచ్చాయి. చటుక్కున ఒక చన్ను నానోట్లోకి పట్టి చీకుతూ ఇంకోచేత్తో మరో చన్నుపిసుకుతూకింద విచ్చుకొన్న లక్ష్మమ్మ పూకులో నా మొడ్డ దిగేసిదెంగడం మొదలుపెట్టా లక్ష్మమ్మతన చేత్తో రజిత పూకు విడతీసిగొల్లి నలుపుతూ అహహ దెంగరమొగుడాదెంగు అంది. లక్ష్మమ్మపూకులోకి స్ట్రోక్స్ మెల్లిగా కొడుతూ రజిత సళ్ళు నలుపుతున్నా.
లక్ష్మమ్మఒరేయ్ సళ్ళు పిసకటం చాలుగాని దాని పూకు నాకరాఅంది నన్ను రజిత సళ్ళువదిలి దాని లక్ష్మమ్మ తలదగ్గర రజిత పూకు వచ్చేలాపడుకోబెట్టి లక్ష్మమ్మపూకులో మొడ్డ దెబ్బ వేస్తూవిచ్చుకొన్న బంగారు గుహ లాంటి రజితపూకులో నాలుక దూర్చి, గొల్లిచీకుతూ పూకంతా నాకాను. రజిత పూకులో రసంమదవాసన గుప్పుమంది. ఆ వాసనకి నా మొడ్డ యింకనిగిడి గాట్టిగా దెంగా లక్షి పూకుని. రజితకి గుల ఎక్కువై నాతల తన పూకుకేసినొక్కుకుంటూఅహహ బావుందిఅంటూ మూల్గసాగింది లక్ష్మమ్మనా నడుం తన పూక్కేసినొక్కుకొని దెంగు బావా దెంగునా గొల్లికి ఏదో అవుతోది నీలవడాతగుల్తుంటే అహహ దెంగు దెం.గు అలాఆగే అహహదె.న్..గు దె…నగు గాట్టిగాదెం.గూఉ అంటూ బోలుక్కుమనితన పూకు రసం కార్చేసింది.లక్ష్మమ్మ.
నేలటుక్కున లక్ష్మమ్మ పూకులోంచి నా నిగిడిన మొడ్డబయటకు లాగేసి దాని పూకులోంచి ఉబికివస్తున్న పూకు రసం నానోటితో పీల్చి లేచి రజితపెదాలపైముద్దు పెట్టి నా నాలుక దానినోట్లో చొప్పించి లక్ష్మమ్మ పూకు రసమంతా రజితనోట్లో పోశా . కిందలక్ష్మమ్మ రజితని తన పక్కకు లాగి వెల్లకిలాపడుకోబెట్టుకొని నన్నుఒరేయ్ కుతిమొడ్డ గాడా రా రానీ ఫేవరైట్ మరదలు రజిత లంజపూకు కుతి తీర దెంగిదాని పూకు నిండా నీలవడా రసం కార్చి దానిగుల తీర్చు. రాఓపెన్చేయి ఈ కన్న్నేపూకు అంటూ రజిత తొడల్నివిడతీసి బంగారు రంగులో ఉన్న రజిత ఆతుల్నిసవరించి లేత కొబ్బరి లా ఉన్నరజిత పూకు పెదాల్ని రెండు చేతులతో విడతీసిందిలక్ష్మమ్మ. నేనుమోకాళ్ళ మీద సర్దుకొని నిగిడిననా మొడ్డ రజిత విచ్చుకొన్నపూకు పెదాల మధ్య ఆనించాను అహహఏమి నా మొడ్డఅదృష్టంమొదటగా నా పెళ్ళాం లక్ష్మమ్మపూకు సీల్ ఓపెన్ చేశాఅదెంత మాంచి ముహుర్తమో గాని. లక్ష్మమ్మపెద్ద చెల్లెలు శార్వాణి పూకు ఓపెన్ చేసేఅదృష్టం దానితర్వాత దాని ఆఖరు చెల్లెలుమంగ పూకు ఓపెన్ చేసిదెంగే సౌభాగ్యం నా మొడ్డకి పట్టింది.
నాలుగుఏళ్ళ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు రజితకన్నె పూకు సీల్ఓపెన్చేసే లక్ నా లవడాకి కలిగింది. ఇంతకు ముందుదెంగిన మరదళ్ల పూకులన్ని నల్లగా, బాగా బలిసినవి. ఇప్పుడు రజిత పూకు పెదాలుమాత్రం లేతపనస తొనల్లా పసుపు రంగులో రజితపూకులో ఊరిన రసం తోబాగా మాగిన పనసు మదపువాసనతో నోరు ఉరిస్తున్నై. రింగులుగాఉన్న బంగారురంగులోని రజిత ఆతులు పూకుఅందాన్ని రెండు రెట్లు చేసిమొడ్డ కసి పెంచుతున్నాయి. పూకు పెదాల మధ్య సన్నటినిలువు చీలిక ను తోసుకొనిగొళ్ళెం జీడిపప్పు లాంటిరజిత గొల్లి బయటకు తొంగి చూస్తూఎక్కడ నా నిగిడిన మొడ్డఅంటోంది. లక్ష్మమ్మనా మొడ్డ గుండు నిరజిత గొల్లికి రుద్దుతూ తన వేళ్ళతో రజితపూకుపెదాలు వెడల్పు చేసి కొంచం నొప్పిగాఉంటుంది మొదట, తర్వాత నువ్వేఇంకా కావాలి అనిఅంటావు ఓకేరెడినా అంది రజిత ఊఅంది, అలా కాదుసరిగ్గాచెప్పు లేక పోతే బావాఅలా కూచొని ఉంది పోతాడు. సరిగాచెప్పు అంద్తి లక్ష్మమ్మ. రజితసిగ్గు పడతు సరే బావాకాని అంది కానిఅంటే కుదరదు సరిగ్గాచెప్పాలి అన్నా అదిసిగ్గుతో దెంగు బావా అంది ఏం దెంగమంటావే అన్నా సరిగ్గా చెప్పవేగుల లంజ అంది లక్ష్మమ్మవెల్లికిలా పడుకొని పూకు విడతీసి పెట్టిసిగ్గుపడ్తే ఎలా. కంచం దగ్గర మంచంమీద సిగ్గు పడ్తే అక్కడ కడుపు, ఇక్కడ పూకు మాడి పోతై.
సిగ్గువదిలి బావకుసరిగ్గా చెప్పుకో అంది లక్ష్మమ్మ. రజిత సిగ్గు వదిలేసిఅక్కా పూకును దెంగి నట్టు నీనిగిడిన మొడ్డ నా పూకులోదూర్చి నా గొల్లి గులతీరేల దెంగినీ లవడారసంతో నా పూకు నిమ్పేయిబావా, దెంగు దెంగు దెంగుఅంది రజిత. దానిమాటలకు నాకు కుతి ఎక్కువైమొడ్డ ఒక్క ఒపుతో రజితపూకులోకిదూర్చా, దానికన్నె పోరా నా మొడ్డధాటికి తట్టుకోలేక కసుక్కున తెగి నా మొడ్డ5 అంగుళాలురజిత పూకులోకి దూరింది. అది నొప్పితో అబ్బఆవ నొప్పి తీసీతీసేయి నీమొడ్డ తీయి బావా అనిగోల పెట్టింది. లక్ష్మమ్మమాత్రం ఒక్కసారే అట్లా ఉంటుందే ఇంకాఅంతా హాయే ఆపకు దెంగరరజిత పూకుని దెంగు అంటూనానడుం మీద ఒక్కటి చరిచిందిలక్ష్మమ్మ. లక్ష్మమ్మ పూకులో రసంతో తడిసిన నామొడ్డ రజిత పూకులో ఆయిలింగ్అయినట్టుగా ఈజీగా లోపలి బయటికిఅడసాగింది. రజితకూడా నొప్పి మర్చి ఆహా ఆహాబావుంది అలాగే దెంగు బావాదెంగు అంటూ పూకెత్తి ఎదురుఒతులు ఇస్తూ దెంగింది. నేను ముందుకు వంగిరజిత పెదాల్నిముద్దు పెటుతూ రజిత పూకులోకి నామొడ్డ స్ట్రోక్స్ కొడ్తూ దేన్గుతున్న. లక్ష్మమ్మరజిత సళ్ళని చీకుతూ పిసికుతోంది నేను లక్ష్మమ్మ సళ్ళుపిసుకుతూరజిత టైటు పూకులోకిమొడ్డ దూరుస్తూ దెంగుతూ కన్నెపూకు సుఖం అనుభవించాను ఎలా ఉందిరానీ కొత్త మరదలి పూకుఅంది లక్ష్మమ్మ ఓహో స్వర్గమేలంజామీ నెల్లూరు పూకుల్లోని మజా హైదరాబాదు పూకుల్ల్లోకూడా ఉందే దీని అక్కాపూకు ఎంత హాయిగా ఉండేరజిత పూకు దెంగుతా దెంగుతా ఇంకాదెంగుతా అంటూకస కస రజిత పూకులోకిస్ట్రోక్స్ కొడ్తూ దాని దెంగాను.
అప్పుడప్పుడుమొడ్డ పూకులోంచి పూర్తిగా బయటకు లాగి రజితగొల్లిని రుద్దుతూ దెంగాను. రజితసుఖంతో మెలికలు తిరిగి పోయి అహహ బావాదెంగు ఎంతహాయి నువ్వుదెంగుతుంటే దెంగు నన్నిలా ఎప్పుడుదెంగు బావా. నా ఈకన్నె పూకు నీకే రోజు దెంగునా గొల్లి గుల తీర్చు. అక్కా నీ కాళ్ళదగ్గర పడిఉంతానేవద్దనుకు బావా మొడ్డ పోటునాకు పూకులో రోజు కావాలి. వద్దనకేరోజు దెంగిన్చవే నా ఈ గొల్లిగుల బావ మొడ్డ తోనేతీర్చాలి. ఒప్పుకోవే నీకు దాసిలాపడిఉంటానే అక్కా ఒప్పుకోవే బావాతో దెంగిన్ చుకోకుండా నా పూకు గులతట్టుకోలేనే దెంగుబావా దెంగు అంటూ పూకుఇంకాస్త వెడల్పు చేసి పైకెత్తిందిరజిత. నేలక్ష్మమ్మ సళ్ళు వదిలి రజితసళ్ళు పిసుకుతూ దాని పూకుని చిరిగేలదెంగాను. మూడు నిమిషాలు అలాదెంగే సరికి రజితగొల్లి గుల తీరి బావా నాకేదోఅవుతోంది. అటు నా నడుం గాట్టిగా పట్టుకొనిగొల్లి నా మోద్దకేసి గాట్టిగానొక్కి బా.వా. ఐ.పో..యిన్.దీఅంటూ మొదటిసారి గొల్లి గుల తీరిన రజిత తనపూకులోరసం బోళుక్కు బోళుక్కు మని వదిలేసింది. నేను కూడా ఆపుకోలేక రజితగొల్లికి నా మొడ్డ నొక్కిపెట్టి సరున రసమంతా రజితపూకులోకి పిచికారికొట్టి రజిత మీద వాలినిద్ర ఆయను.
అలా రజితకన్నె పూకు ఓపెన్ చేసివారం రోజులు రోజుకు ఫదిసార్ల చొప్పున రజిత పూకును దెంగి. రసమంతా దానిపూకులోపల కార్చి సుఖ పడ్డాను. నాకు తెలియకుండా లక్ష్మమ్మ టుడే వేజినల్ మాత్రలురజిత పూకులో దెంగు లాటకి ముందే పెట్టిందట. దాంతో నే ఎన్నిసార్లునా లవడ రసం రజితపూకులో కార్చినా దానికి కడుపు రాలేదు. వారంరోజుల్లో రజిత దెంగడం లోఎక్ష్పర్తు అయింది. తర్వాత్ వారంరోజుల్లో రజిత పైకెక్కినామొడ్డ తన పూకులో దిగేసుకొనిదెంగింది. నేరజితని వంగోబెట్టి వెనక నుండీ విచ్చుకొన్నరజిత పూకు పెదల్లోకి నామొడ్డ దూర్చి దెంగాను. అట్లారజితపూకుతో మజా మొదలై 15 ఏళ్ళతర్వాత్ కూడా కొనసాగుతోంది. తరవాత దానికి పెళ్లిఐంది, దెంగలేనిమొగుడు పోనే పోయాడు. రజిత పాపంవిధవగాపుట్టిట్టింకి తిరిగి వచ్చింది. ఇప్పుడుకన్నెగ ఉన్నప్పటికంటే అందంగా మిసమిస లాడుతూ మొడ్డకి నోరుఊరిస్తోంది. రజిత గొల్లి లంజ.
Share: