Monday, November 30, 2020

ఒద్దురా.. ప్లిజ్.. మీ నాన్న వచ్చారు

 ఇద్దరు కలసి స్నానం చేసి.. భొజనానికి కుర్చున్నరు.. కుమారి సందీప్ కి వడ్డీచింది.. ‘అమ్మ.. ఈరొజు నేను నీ వొళ్ళొ కుర్చొని తింటాను..’ అన్నడూ.. కుమారి నవ్వి.. ‘ఇంకా అడగ లేదు ఎంటి అనుకున్న.. అడిగావా.. కాక పొతె నన్ను నీ వొళ్ళు కుర్చొ పెట్టుంటావు అనుకున్న..’ అన్నది.. అమ్మ ముందు చూపుకి.. తన ఆలొచనకి.. నిత్తిమీద ఒక్కటి ఇచ్చుకోని.. ‘నువ్వె నా వొళ్ళొ కుర్చొ.. నువ్వె నా వొళ్ళొ కుర్చొ ..’ అన్నడు.. కుమారి పెద్దగా నవ్వి.. సందీప్ వొళ్ళు కుర్చోని సందీప్ కి ముద్ద ముద్దు పెడుతూ.. తాను తింటూ.. కింద సందీప్ సుల్ల ని తన తొడల మధ్య నలుపుతూమరుసటీ ఉదయం.. 8 దాటింది.. కుమారి కి మెలుకువ వచ్చింది.. ఇద్దరు పెన వేసుకొని వున్నరు.. సందీప్ ఇంక నిద్ర లోనే ఉన్నడూ.. కుమారి సందీప్ మీద యెట వాలు గా పడుకొని వుంది.. కుమారి సళ్ళ కింద సందీప్ సగం ముఖం వుంది.. సందీప్ నోట్లొ కుమారి ఒక సళ్ళు వుంది..


కొంట్ వెధవ.. చప్పరిస్తు నిద్ర పొయాడూ అని నవ్వుకుంది.. కుమారి తొడల మధ్య సందీప్ ఒక తొడ.. ఇంకొటి కుమారి నడూము మీద పిర్రలకి తాకుతూ వున్న భంగిమ.. ఒకరి కళ్ళ లో ఒకరివి వున్నయి.. ఇద్దరి చేతులు ఒకరిని ఒకరు హత్తుకోని వున్నయి.. కుమారి చిన్నగ తన సళ్ళు పట్టుకోని సందీప్ నిద్ర కు భంగం కలగ కుండా సందీప్ నోట్ లొ నుంచి తీసింది.. మీద వున్న సందీప్ కాలు ని మెల్లగ లేపి తన కాలు పక్కకు లాగి.. సందీప్ నుంచి తప్పుకోని మంచం మీద నుంచి లేచి.. ఎన్నొ రోజుల తరు వాత సుఖ నిద్ర పొందిన దానిలా త్రుప్తి తో వళ్ళు విరిచి పడుకోని వున్న కొడూకుని చూస్తు వుండీ పొయింది.. వీడు నా కడూపున పుట్టిన నలుసేనా.. నా పూకునె కోరి.. నన్నే మయిమరిపించి.. నన్ను తన సొంతం చేసుకున్నడూ.. ఎన్నడూ ఊహించని పనులు నాతొ చేయించుకున్నడూ.. అని కొడుకు ని తదేకం గా చుస్తుంది.. సందీప్ మంచి నిద్ర లొ ఎల్లిక లా పడూకొని వున్నడూ.. సందీప్ సుల్ల మెత్త పడ్డ కండే లా కిందికి కాకుండా పైకి తన పొత్తి కడూపు మీద అలసి కొద్దిగ వంపు తొ పడివుంది.. కుమారి తన జుట్టు ముడీ వేసుకుంటూ.. సందీప్ మడ్డను చూస్తుంటె తన పూకు లొ కండలు మళ్ళి ఉబ్బుతున్నయి.. ‘అమ్మొ.. వీడీ మడ్డను, వీడీని లేపితె.. ఇంక ఇంటి లొ పనులు అయినట్టె..’ అని అనుకోని తన పూ
కు ని తన తొడల మధ్యగట్టీ గ అదుముకోని చక చక బాత్ రుం కి వెళ్ళి పోయింది..
సందీప్ నిద్ర లేచె సరికి.. వంటింట్లొ సబ్ధం వస్తుంది.. తను లేచి కళ్ళు నలుపుకుంటు మొడ్డ ఊపుకుంటు వంట గదికి వెళ్ళడూ.. అక్కడ అమ్మ ని చూసి.. ‘బట్టలు వేసుకున్నవ్ ఎందుకు.. తిసేసై..’ అని బ్రా, ప్యాంటి వేసుకొని వున్న కుమారి ని చూసి మారంచెస్తున్నట్టు అరిచాడు.. ‘లేచావా.. నాకు తెలుసు నువు ఇదే అడుగుతావు అని.. ఎదో వేసుకున్నను లేరా.. తేసెస్తా లే.. నువ్వు వేళ్ళి స్నానం చేసిరా.. టిఫిన్ పెడతాను..’ అని సందీప్ ని తోసింది.. మరు మాటలాడకుండా సందీప్ స్నానం కి వేళ్ళడు.. సందీప్ వెళ్ళిన తరువాత ‘ఈ సరదా ఎంత వరకుపొతుంది.. తన జీవితం ఎం అవుతుంది.. తన కుటుంబం ఎలా వుంటుంది..’ అన్న ఆలోచనలతొ కుమారి మనసు కలవర పడుతుంది.. సందీప్ స్నానం చేసి వచ్చాడూ.. కుమారి ఇంకా బ్రా, ప్యాంటి లొనె వుంది.. ‘ఇంకా విప్పలేదు ఎంటి నువ్వు బట్టలు..’ అని అజమాయిషి గా అడిగాడు.. కుమారి కొద్ది సీరియస్ తొ ‘విప్పిన వరకు చాలు.. వచ్చి తిను..’ అన్నది.. ‘లేదు.. విప్పల్సిందె.. నన్ను చూడూ ఏమి వేసుకొ లేదు..’ అన్నడు వదలనట్టు.. ‘చనువు ఇచ్చినప్పుడె తీసుకొ.. తిక్క తిక్క గా గోల చేసావు అంటెనా..’ అని కళ్ళ తొ బెదిరించింది కుమారి.. అమ్మ నిజంగా కొపపడితె ఎలా వుంటుందొ తెలుసు.. లేచి న మొడ్డ కూడ దెబ్బకి అమ్మ మందలింపు తొ మత్త పడీంది.. ఇద్దరు టిఫిన్ చేసి కుర్చున్నరు..
సందీప్ కాళు మడీచి తన చేతులు తొ చుట్టు కొని మోకాళ మీద తల పెట్టి అమ్మ ను గమనిస్తున్నడూ.. కుమారి కి ఒక పక్క కుటుంబం, సమాజం.. మరొ పక్క రెక్కలు విప్పిన కొరికల పిలుపులు.. ఏది తెల్చుకోలేక పొతుంది.. సందీప్ నా కోడుకు.. నా పరువు వాడీది కూడా.. నా సుఖం తన కొసం.. నా కోరికలు నా ఇస్టం.. వాడూ తన సొంత.. తన కడూపున పుట్టిన కొడూకు.. ప్రాక్టికల్ గా చూసుకున్న నాకు వాడీ కంటె దగ్గర నా భర్త కూడ కాదు.. నా కొడుకు నా శరీరం లొ నుంచి వచ్చిన భాగం.. నా భాగం.. నా కుటుంబం కి నా అవసరం వచ్చి నప్పుడూ ఎల్ల వేళలా వుంటాను అని తనను తాను సద్ది చెప్పుకొని తన లొ తాను మధన పడీ.. బద్దలు అయిన పర్వతం లా వేళ్ళి సందీప్ వాటేసుకొని.. ముద్దులు తొ ముచెత్తింది.. అమ్మ ఎందుకు కొపపడీందో.. ఎందుకు మళ్ళి ముద్దు పెట్తుకుంటుందొ అర్ధం కాక బిక్క మొఖం వేసి అమ్మ ని చుస్తుండీపొయాడూ.. ‘ఒరె కన్న.. నా మాట ఎప్పుడూ.. ఎట్టి పరీస్తితిలొ జవదాటవు కద.. నేను ఏది చెప్పితె అది తప్పక చేస్తావు కద..’ అని ప్రశనల మీద ప్రశనలకి సందీప్ అవును అనట్టు తల ఊపి.. ‘నేను నీ మాట ఎప్పుడూ దాటను..
నువ్వు ఎం చెప్పిన చెస్తాను..’ అన్నడు.. చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతొ కుమారి సందీప్ ని మళ్ళి హత్తు కొని కొన్ని క్షాణాల తరువాత సందీప్ ని తన కుగిలి నుండీ వదిలి.. ‘ఎప్పుడూ చెప్పరా.. ఎం చెద్దం ఈ రోజు..’ అని అడీగింది.. అమ్మ ప్రవర్తన బొత్తిగ అర్ధం కాక.. ‘ఎం చెద్దం ..’ అని తిరిగి అన్నడూ.. కుమారి కొంటె గా నవ్వి.. సొఫాలొ కుర్చున్న సందీప్ ని వెనక్కు నెట్టి.. సందీప్ మీద కు వాలి.. సందీప్ నుదుటున ఒక ముద్దు.. అక్కడ నుంచి సందీప్ కింది పెదవిని ముద్దాడి తన పంటి తొ సందీప్ పెదవిని లాగి వదిలి.. అక్కడ నుంచి సందీప్ ఛతి మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ.. పొట్ట మీద.. బొడ్డు మీద.. అక్కడ నుంచి కింది కి వెళ్ళి సందీప్ సుల్ల తన నాలుకతొ అందుకొని.. చేత్తొ పట్టుకొని సందీప్ సుల్ల గుండు ని తన నాలుక తొ నాకుతూ సందీప్ వంక చూసింది.. అమ్మ చేసె కామ క్రియ కు ఉడీకి ఊహించని.. బి.యఫ్ లొ మాత్రమె చూసిన ఆటకు మబ్బులొ తేలుతున్నడూ.. కుమారి తన నాలుక తొ సందీప్ వట్టలు తడూముతూ మెల్లగా తన నాలుకని వట్ట లనుంచి పైకి సుల్ల గుండు వరకు నాకుతుంది.. కుమారి నాలుక పైకి పాకుతున్నకొద్ది థర్మామీటర్ లొ ద్రవం పెరిగినట్టు జివ్వున నరాలు బిగుసుకుంటు పైకి తన మెదడుకి చేరుతున్నయి.. కుమారి సందీప్ సుల్ల ని వదల కుండా నాకుతూ సుల్ల గుండూని నొట్లొ తీసుకొని చప్పరిస్తు సందీప్ ని రెచ్చ కొడూతుంది.. ఆ నాకే క్రమంలొ కుమారి నాలుక సందీప్ వట్టల కింద.. గుద్ద బొక్క దగ్గరలొ తాకింది.. అంతె.. ఫౌంటైన్ లొ నీళ్ళు చిమ్మినట్టూ సందీప్ సుల్ల నుంచి జిగురు సర్రునా పైకి తన్ని బయటకు వచ్చింది.. బయట వచ్చిన ఆ జిగురు కొద్దిగ కుమారి ముఖం మీద పడీ కారుతు తన పై పెదవి వరకు వచ్చింది.. కుమారితన నాలుక తొ కొడూకు జిగురుని అందుకొని చప్పరించి సందీప్ కాళ్ళ మధ్య లొ నుంచి పైకి లేచింది.. సందీప్ ఆచర్యం తొ అమ్మని చుస్తుండీ పొయాడు.. ‘ఎలా వుంది..’ అని అడీగింది సందీప్ మీద కు పాకుతు.. ‘నీ పూకు కంటె.. నీ నోరె బాగుంది అమ్మ..’ అన్నడూ నిజం ఒప్పుకునట్టు..
సాయంత్రం 4 అయింది.. కుమారి సందీప్ ఇద్దరు మంచం మీద పడీ వున్నరు.. సందీప్ కుమారి పూకు లొ వేలు దుర్చటాని కి ప్రయత్నిస్తున్నడూ.. ‘అబ్బ వద్దురా.. నా వొళ్ళు నొప్పిగా వుంది.. నిన్నటినుండి నువ్వు అస్సలు వదలటంలేదు నన్ను..’ అని గారాలు పొతుఅన్నది కుమారి.. ‘అమ్మ.. ఐతె వళ్ళు పట్టెనా..’ అన్నడు.. కుమారి సందీప్ వంక ‘నా వొళ్ళు పడతావా???..’ అని కొన్ని సెకనులు చూసి.. ‘సరె..పట్టు..’ అన్నది అలసిన తనువుతొ బొర్లా పడుకొని.. ‘అమ్మ.. సళ్ళు పట్టూ తాను ముందు..’ అన్నడూ సందీప్.. ‘ఒరె.. నేను నీ అమ్మనురా.. నాకు చెప్పుతావా.. నీకు నా సళ్ళు కావలి.. కాని నువ్వు నిన్నటినుండి దెంగుతుంది నా పూకు ని.. నా నడూము రా నొప్పి గా వుంది.. సళ్ళు కాదు..’ అని పడూకొనె అన్నది.. సళ్ళు కనపడతం లేదు.. పూకుకనపడటం లేదు.. ‘ఛ..’ అనుకోని సందీప్ అమ్మ వీపు నడూము పట్టు దాం అని అమ్మ కాళ్ళ తొదలమీద కుర్చున్నడు.. మెల్లగ నడూము పిసుకుతూ.. వీపు నొక్కుతు.. ఉన్నడూ.. కుమారి కూడ బాగ అలసిన నడూము ని కొడూకు చెతిలొ మద్దనతొ రెలాక్స్ అవుతుంది.. సందీప్ నడుము పడూతూ కిందికి చూసాడు.. తన పటుకు తాళం వేసినట్టూ పట్టి వదులుతుంటె.. అమ్మ పిర్రలు జెలి కేకులా ఊగుతున్నయి.. సందీప్ నడూము వదిలి పిర్రల మీదకువచ్చడూ.. తన వొత్తుళ్ళకి అమ్మ పిర్రలు మూసుకుంటు తెరుసుకున్నప్పుడూ పూకు దానిపైన గుద్ద బొక్క కనపడ్డయి.. ఆమ్మ గుద్ద బొక్క దరసనం తొ తన మొడ్ద రాడ్డు లా తయారైంది.. కొడూకు చేతులు తన వీపు నుంచి పిర్రల మీద కు వెళ్లటం గమనిస్తునేవుంది కుమారి.. అమ్మ గుద్ద బొక్క పూకుకంటే వింత గా ముద్దు గా అనిపిచ్కింది సందీప్ కి.. చిన్ని మొగ్గ లా.. బొక్క చుట్టు కండలు బిగుసుకుంటు భలె అనిపిచ్కింది.. సందీప్ కి ఆమ్మ గుద్ద కూడ దెంగాలి అని పిచ్కింది.. కాని అడీగితె ఒప్పుకుంటుందా.. అని సందేహం వెసింది.. ఆ గుద్ద బొక్కను తాక కుండా ఆపుకొలేక పొయాడూసందీప్.. తన వేలు ఆ బొక్క మీద వేసి సున్నితం గా రుద్దడూ.. కుమారి చటుక్కున లేచి.. ‘ఎం చెస్తున్నవు ర వెధవ..’ అని తిట్టింది.. ‘అమ్మ.. నీ గుద్ద బాగుంది..’ అన్నడూ నవ్వు మొఖం పెట్టి.. కుమారి కి సందీప్ ఎం అడగ పొతున్నడొ అర్ధం అయి పొయింది.. ‘అమ్మ.. నీ గుద్ద ని..’ అని మొహమాటంగా అడీగాడూ.. ‘కొడతా.. గుద్ద లేదు బొక్క లేదు..’ అని తిడూతు.. సందీప్ రోషం తొ.. ‘నిన్న నువ్వె గా అన్నవ్.. బాత్రుం లొ..’ అన్నడూ.. ‘నేను ఎం అన్నను..’సందీప్ రోషం తొ.. ‘నిన్న నువ్వె గా అన్నవ్.. బాత్రుం లొ..’ అన్నడూ.. ‘నేను ఎం అన్నను..’ అన్నది కుమారి.. ‘అదె.. నువ్వు నా లంజవి అని..’ అని బుంగ మూతి పెట్టుకొని అన్నడూ సందీప్.. ‘ఒరె.. నెను ఎప్పుడూ అన్నను.. అయిన అమ్మ ని పట్టు కొని లంజ అంటావా..’ అన్నది.. ‘నేను కాదు.. నువ్వె అన్నవు.. వున్న నా లంజ వి అని..’ మళ్ళి అనడూ.. ‘అవును .. అన్నను.. ఇప్పుడూ ఎంటి..’ అన్నది సందీప్ ని సూటిగా చుస్తు.. ‘నువ్వు నా లంజ అయితె.. నీ గుద్దని కూడ దెంగ నియాలి..’ అని హక్కు వున్న వాడీలా అడీగాడూ.. కొడుకు తనని లంజ అంటుంటె కోపం రావటం లేదు సరి కదా..
ఇంకా కమ్మగ వుంది కుమరి కి.. ‘నా బుజ్జివి కదు.. నా గుద్ద ని మీ నాన్నె దెంగ లెదు ర.. వద్దు రా.. నాకు ఇస్తం లేదు..’ అన్నది బతిమిలాడూతు.. ‘ప్లిజ్అమ్మ.. రేపు అంత వచేస్తారు.. ఇంక మనకి కుదరదు.. ఒక్కసారి దెంగుతా .. నీకు నచ్క ళేదు అంటే ఇంక అడగను..’ అన్నడూ.. కొద్దిగ ఆలోచించి.. ‘సరె..’ అని పక్కన వున్న వ్యాసిలెన్ ని చూపిస్తు.. ‘అది అందుకొ..’ అన్నది.. సందీప్ కి అర్ధం కాలేదు.. అయిన అందుకున్నడూ.. ‘ముందు.. నా గుద్ద మీద కొద్దిగ రాయి.. నీ మొడ్ద కి కూడ పుసుకో ..’ అన్నది.. ‘ఎందుకు నా మొడ్డకి..’ అన్నడూ.. ‘చెప్పింది చెయి.. నీ మొడ్డ ఎంత వుంది.. నా గుద్ద బొక్క ఎంత వుంది.. దిగాలి కద నొపి లేకుండా..’ అని తిట్టింది.. అవును కదు అన్నట్టు సందీప్ తన మొడ్డ మీద రాసుకోని.. అమ్మ గుద్ద బొక్క కి పుస్తున్నడూ.. సందీప్ వేలు తన గుద్ద కి తాకగానే.. కుమారి కి శరీరం లొ కరెంట్ పరుగెత్తింది.. సందీప్ గుద్ద కి రస్తున్నప్పుడూ. ‘ఒరె బుజ్జి.. అలాగె నీ వేలు గుద్ద లొ మెల్లగ దుర్చు అన్నది..’ సందీప్ మెల్లగ తన వేలు గుద్దలొ తొసాడూ.. కుమారి ఇంకా సమ్మగా వుంది.. ‘కుమారి కళ్ళు మూసుకొని ‘అహ్.’ అని స్వాస విడీచింది.. ‘ఇప్పుడూ పెటేనా..’ అని అడీగాడూ.. ‘మ్.. కాని జాగ్రత్త గా..’ అని భయ పడూతునే.. తన చేతులు వెనక్కి పొనిచ్చి తన గుద్ద ని తెరిచింది కొడూకు మొడ్డ కోసం.. సందీప్ మెల్ల గా తొసాడు.. కాని గుద్ద తెరుచుకోవటం లేదు.. ఎంత ప్రయత్నిచినా సుల్ల గుద్ద లొ కి వెళ్ళటంలేదు.. జారిపొతుంది.. కుమారికి తన గుద్ద తొలి అనుభవం కొసం భయ పడూతూనే కొడుకి మొడ్డ కొసం ఎదురు చుస్తుంది.. సందీప్ ఈ సారి తన సుల్లని గట్టిగా పట్టు కొని తన సుల్ల గుండుని గట్టీగ అమ్మ గుద్ద లొ తోసాడు.. ముందు గుండూ దూరింది.. ‘అమ్మాఆ..’ అని కేక పెటింది కుమారి.. నొప్పికి కళ్ళు బిగించింది.. ఎక్కడ బయటకు తీస్తె మళ్ళి పెట్టటం కస్టం అవుతుందొ అని.. తీయకుండా.. తన కాళ్ళుసద్దు కొని.. చిన్నగా నెట్తడు లోపలకి.. ఇంకొద్ది గా లోపలకు వేల్లింది సందీప్ సుల్ల.. ‘తీ..తీ..’ అని అరుస్తుంది కుమారి.. సందీప్ బయటకుతీసి. మళ్ళి కసక్కున తోసాడూ గుద్దలొ..ఒరె.. లంజ కొడకా..’ అని నొప్పి తొ బూతు వచేసింది కుమారికి.. మళ్ళి తొసాడూ సందీప్.. ఇంకొద్ది గా లోపలకి వెళ్ళింది సందీప్ సుల్ల.. నొప్పికి కుమారి కళ్లలొ నీళ్ళు తిరుగుతున్నయి.. కాని ఆ నొప్పి కూడ దెంగ గా దెంగ గా మాయమవుతుంది.. సందీప్ మెల్లగానే దెంగుతున్నడూ.. సందీప్ సుల్ల చుట్టు గట్టి పట్టుని ఇస్తుంది కుమారి గుద్ద.. ‘ఒర్.. ఒక్కసారి తీయర.. ప్లిజ్..’ అని కళ్ల నీళ్ళతొ అడీగింది కుమరి.. సందీప్ గుద్ద లోనుంచి మొడ్దను బయటకు తీసాడూ.. కుమారి రొప్పుతు.. మెల్లగా లేచి నుంచోటానికి ప్రయత్నిచ్చింది.. కాళ్ళు నేల మీద తడ ప్అడూతున్నయి.. అయినా రెండూ అడూగులు వేసి.. నీళు తాగి కుర్చుంది.. సందీప్ తన సుల్ల ని నలుపుంటూ.. కుమారి పక్కన నుంచున్నడూ.. 10 నిమిషాలు కుమారి ఏమి మట్లాడలేదు.. తరువాత కళ్ళు తెరిచి సందీప్ ని చుసి.. ‘సారి రా.. నిన్నుతిట్టను కదా..’ అన్నది.. ‘ఎందుకు అమ్మ.. నువ్వు నా లంజ కద..’ అన్నడూ.. సందీప్ లంజ అంటుంటే తిట్టు లొ కూడ ఇంత కామం వుంటుందా అనిపిచ్చింది కుమారి కి.. పక్కన నుంచోని వున్న సందీప్ సుల్ల ని అందుకోని.. ‘దెంగుతావా???..’ అని అడిగీంది.. ‘ఉం..’ అన్నడూ సందీప్.. వ్యాసిలిన్ తీసుకు రా అన్నది.. సందీప్ తన మొడ్డ కు రాసి కుమారి ని చుసాడూ.. కుమారి మెల్ల గా లేచి కుర్చి మీద చెతులు పెట్టి కొడుకు ముందు వొంగుంది తన గుద్ద అప్పగిస్తు.. సందీప్ అమ్మ గుద్ద ని వ్యాసిలిన్ తొ సవరించి.. మెల్లగా గుద్ద లొ పెట్తడు.. ఈ సారి అంత గా కస్ట పడలేదు.. లొపలకి వెళ్ళింది సందీప్ మొడ్డ అమ్మ గుద్ద లొకి.. సందీప్ అమ్మ నడుమునుపట్టుకున్నడూతన రెండూ చెతుల తొ.. చిన్నగా దెంగటం మొదలు పెట్టడూ.. సందీప్ తన గుద్ద ని దెంగుతుంటె కుమారి తన చెయి తన పూకు మీద వేఉకొని రుద్దుకుంటుంది.. ‘ఒ..రె.. తి.ట్టు.. నన్ను..’ అన్నది.. సందీప్ అర్ధమ్ కానట్టు..’ఆ..????..’ అన్నడూ
.. ‘తిట్టు.లాం.జా.. అని..’ అని గట్టి గా అరిచింది.. ‘లం..జ.. నా లంజ.’ అన్నడూ.. ‘ఆవు..న్రా.. నేను.. నీ.ఆఆ.నీ.. లంజను..’ అని అరుస్తుంది.. సందీప్ జవడలు బిగపట్టి.. ‘లంజ..మున్..డ్డ.నా లంజ..’ అన్నడు దెంగుతు.. ‘దెంగు.నీ.. లంజ..ను..దెంగు.. ఆఆ.. గట్టిగ. ఆఆ.. నీ లంజ.గుద్ద..ని.. దెంగా..రా..’ అని తన వేలు తన పూకు లొ తోపుకుంటూ.. అరుస్తుంది.. ఇంత లొ బయట తలుపు చప్పుడూ.. సందీప్ అస్సలు పట్టించు కొవటంలేదు.. ‘ఒరె.. ఎ..వరొ..వచ్చరు..’అన్నది.. తలుపు బాదుడూ ఎక్కువైంది.. బయట వున్నది.. కుమారి భర్త.. ‘ఒరె.. మీ నాన్న..’ అని సందీప్ ని వెనక్కు నెట్టి.. తడపడూతున్న అడుగుల తొ హాల్ లొ కి మైన్ డొర్ దగ్గరకి నైటి వేసుకొని వచ్చింది.. కింద పడ్ద సందెప్ తీరన కోరికతొ.. అమ్మ వెనకె వెళ్ళి.. వెనక నుంచి అమ్మ నైటినిపైకి లేపి అమ్మ పిర్రలకి తన మొడ్డ ను ఆనిచ్చి ఊపుతున్నడు..
‘ఒద్దురా.. ప్లిజ్.. మీ నాన్న వచ్చారు..’ అన్నది బతిమిలాడూతు.. కాని కొడుకు మొడ్దని తన ఆరని కోరికని ఆపుకొలేక పొతుంది.. ‘అయితె.వదలనా..’అని సందీప్ అమ్మ ని వదిల్లడూ.. ‘వదమంటె.. వదలటమెనా.. దెంగు..తొరగా.. గుల లేపీ.. తిర్చు మరి..’ అని కసి గా పచ్చి గా అన్నది కొడూకుని తెన పిర్రల మిదకు లక్కుంటు.. అమ్మ మాటలకి సందీప్ రెచ్చి పొయి.. మళ్ళి నైటి పైకి లేపి.. తన సుల్ల ని లోపలకి తోసాడూ.. కాని అది గుద్దలొకాకుండా.. పూకు లొ దూరింది.. ‘ఉమ్..దెంగు.. ఆపకు.. గట్టిగ దెంగు.. త్వరగా..’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ కుమారి ని వెనక నుంచి దెంగుతుంటె.. కుమారి పిర్రలు తపక్ తపక్.. సబ్ధం చెస్తున్నయి.. ‘కుమారి.. ఎం చెస్తున్నవే.’ అని మళ్ళి భర్త అరుపు.. కొడూకు తొ దెంగిచ్చుకుంటూ.. కొడూకు తోపుళ్ళకి పడిపోకుండా గోడను పట్టు కొని.. ‘ఇదీగో.. వస్తున్నఆఆఆ.’ అని తన దెంగిచుకుంటున్న అరుపుని భర్త కు జవాబులొ కలిపి ‘ఉ..ఉ..ఉ.’ అంటూ ఊగుతుంది కుమారి.. ‘అమ్మ.. నాకు.. కా..రుతుంది.’ అన్నడు.. ‘ఉమ్.కాని.’ అని తను కార్చేసి.. కోడూకు కార్చిన వెంటనే,.. సందీప్ ని.. నీ రుం లొ కి వేళ్ళి బట్టలు వేసుకొ అని నేట్టేసింది.. తననైటి ని కింది కి లాక్కొని.. సందీప్ వేళ్ళింది చుసుకొని.. తలుపు గడీయ తీసింది.. ఎదురు గా హెమంత్..’ఎం చెస్తున్నవే.. ఎంత సేపు..’ అని కసురుకున్నడూ.. లోపల పని లొ వున్న అని హెమంత్ వెనక నడీచింది.. నడూస్తుంటే.. అడుగులు తడ పడుతున్నయి కుమారికి.. ఆ తడపడే అడుగులలొ తన తొడలు తడీచి.. సందీప్ జిగురు బొట్టు బొట్టు గా కింద పడూతున్నయి.. అవి పట్టించుకోకుండా.. కుమారి హెమంత్ వెంక నడుచుకుంటు.. ‘అప్పుడె వచేసారు.. 3 రొజు లు పడుతుంది అన్నరు..’ అని డిగింది
Share: