Monday, November 30, 2020

పాత జ్ఞాపకాలు – Part 2

 నాకు అదే మొదట చూసిన కామ కేళీ అవ్వడం తో మన సంతా పాడై పోయింది. ఆ రోజు నుంచీ నా ఆలోచనలు అన్నీ సెక్స్ మీదే. అస్త మాను, నాన్న తెచ్చిన పుస్తకాలు చదవడం, నాన్నా సుందర మ్మ విన్యాసాలు చూడడం బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. నా లో కోరిక ఎక్కువ అవ సాగింది. కానీ ఎలా ? అనుభవం, అవ కాశం కోసం ఆత్రుతగా ఎదురు చూడటం మొదలు పెట్టాను.

మా నాన్నగారికి పెద్ద ప్రక్షీ సు వుండేది కాదు. కొన్నాళ్లకు జడ్జి గారి కి మా నాన్న మీద జాలి వేసి, Govt. Receiver గా appoint చేసారు. దాంతో నాన్నగారు తరచు గా Campవెలుతుండే వారు. ఒక్కోసారి 2 లేక 3 రోజులు కు గానీ వచ్చేవారు కాదు.
ఒక రోజు నాన్న పక్కింటి ఆంటీ ని పిలిచి. “అమ్మా నాకు ఈ మధ్య క్యాంపులు ఎక్కువ గా వుంటున్నాయి. మావాడు ఒక్కడే ఇంటి లో ఉంటున్నాడు. కాస్త వాడికి ఏదైనా అవసరం వస్తే చూడమ్మా” అని చెప్పారు.
దాని కి ఆంటీ దానికే ముందండీ, మీరు క్యాంపు వెళ్లినప్పుడు మీ అబ్బాయి రాత్రులు మా ఇంటిలోనే పడుకుంటాడు. ఎలాగూ మా వారు కూడా క్యాంపులు ఎక్కువ వెళతారు కదా, నాకు కాలక్షేపం, సాయం గా వుంటాడు అంది.
ఇలా నేను అప్పుడప్పుడు ఆంటీ ఇంటి లో పడుకునే వాడిని. ఆంటీ ఒక గదిలో, గౌరి ఒక గదిలో పడుకునే వారు. నేను వాళ్ల హాల్ లో సోఫా లో పడుకునే వాడిని. పొద్దున్నే లేచి మా ఇంటి కి వచ్చేసే వాడిని. మధ్యాహ్నం ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్లిన ప్పుడల్లా ఆంటీ వంటి కేసి, సల్ల కేసి చూసే వాడిని. ఆంటీ ఇల్లు తుడుస్తుంటే పైట జారి ఆంటీ సల్లు పూర్తిగా కన పడేవి. ఆంటీ బ్రా వేసుకునేది కాదు.

ఆంటీ సల్లు ఎర్ర గా మా మెడి పళ్లలా వుండేది. నాకు చాలా క సిగ వుండేది. వాటిని చూసినప్పుడల్లా. కానీ ఏమీ చెయ్యలే ను, చెప్పలేను.
ఒక రోజు నేను వాళ్లింట్లో పడుకుని వుండ గా అర్ధ రాత్రి తలుపు కొడితే ఆంటీ వెళ్ళి తలుపు తీసింది. అంకుల్ క్యాంప్ నుంచి వచ్చారు. నేను పడుకున్నట్లే వున్నాను. అంకుల్ బాగా తాగి వున్నారు.
ఆంటీ అడిగింది భోజనం చేస్తారా అని.
వద్దు, బయట చేసాను అన్నారు.
తర వాత అంకుల్ ఆంటీ వాళ్ల రూం లోకి వెళ్ళి పోయారు. “స్నానం చెయ్యండి, వేడి నీళ్లు పెట్టాను” అంది ఆంటీ.
“వద్దు చాలా అలసట గా వుంది, నువ్వు తొందరగా తలుపులు అవీ చూసి రా అన్నాడు అంకుల్.
నేను పడుకున్నా. నాకు మాటలు మెల్లి గా వినిపిస్తున్నాయి. ఆంటీ అన్ని తలుపులు చూసి, నేను పడుకున్న గదిలో బెడ్ లైటు వేసి వాళ్ల గదిలోకి వెళ్లి వాళ్ల గది తలుపు దగ్గరకు చేర వేసింది.
నాకు విపరీత మైన టెంషను. వాళ్లు ఏమి చేసుకుంటున్నారో చూడాలని. కాని భయం. అలాగే దుప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నా.
కొంత సేపటికి ఆంటీ ఏడుపు విన పడింది. నాకు చాలా భయం వేసింది.
“నాకు ఇష్టం లేని వన్నీ చెయ్య మంటారే మిటి ? అంటోంది ఆంటీ.
“నోరు ముయ్యవే లంజా, మొగుడు ఏది చెపితే అది చెయ్యా లి”
“ఏమైనా సరే నేను చెయ్యను”.
ఆంటీ ని కొట్టి నట్టు చప్పుడు, ఆంటీ రోదన మెళ్లి గా నాకు పిన పిస్తోంది. నాకు సస్పెన్సు ఆగ క మెళ్ల గా వాళ్ల గది దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు సందులోంచి చూసా. అంకుల్ పడు కొని వున్నారు. ఆంటి ఆయన కాళ్ల మీద కూర్చుని అంకుల్ మొడ్డ తీసి నోటితో సవర జేస్తోంది.
కి
ఆంటీ కళ్ల మ్మట నీళ్లు వస్తున్నాయి. అంకుల్ ఆంటీ తల రెండు చేతులతో పట్టుకుని పైకి కిందకీ గట్టి గా ఆడిస్తున్నాడు. బహుశా ఆంటీ కి ఎ పనీ ఇష్టం లేదనుకుంటా. కొంచం సేపయ్యాకా, ఆంటీ నా బట్టలు పిప్పమన్నాడు. ఆంటీ ఎందుకో భయం గా వుంది. కళ్ల నిండా నీళ. జాకెట్ విప్పేసింది. ఆంటీ సళ్లు చాలా బాగున్నాయి. సుతారం గా ముచికలు light marron
colour లో వున్నాయి. నిక్క పొడిచి వున్నాయి. కనీసం ఆంటీ ని ఇలా చూడగలను అని కూడా నేను వూహించలేదు.
తరువాత ఆంటీ చీర, లం గా కూడా విప్పేసింది. మంచం పక్కకు వెళ్లి నుంచుంది. అంకుల్ ఆంటీ చెయ్యి పట్టు కుని మంచం మీద కు లాగాడు. మెల్ల గా వెళ్లి పక్కన పడు కుంది. అంకుల్ ఆంటీ సళ్లు చాలా గట్టి గా పిసుకుతూ, మధ్య మధ్య నోటితో కొరుకుతున్నాడు.
“ఏమే లంజా, సళు ఇలా మెత్త గా వున్నాయి? ఎవడితోనైనా దెంగించు కుంటున్నావా? అన్నాడు.
పాపం ఆంటీ అలా మెల్ల గా రోదిస్తూనే వుంది. అంకుల్ ఆంటీ సళ్లు పిసుకుతూంటే ఆమె కళ్లలో నీళ్లు కని పిస్తు న్నాయి. అంటే అంకుల్ ఆమె సళ ఎంత గట్టిగా పిసుకుతున్నాడో అర్ధ మయింది. అంకుల్ మీద నాకు చాలా కోపం వచ్చింది.
తరు వాత ఆంటీ ని పైకి లేవమన్నాడు. నేల మీద నిలబడి ముందుకు వంగో మని చెప్పి తన మొడ్డ ఆంటీ వెనక నుంచి లోపలి కి తోస్తున్నాడు.
ఆంటీ “వద్దండీ ప్లీజ్ చాలా నొప్పిగా వుంటుంది” అని బతి మాలుతోంది.
మెల్ల గా లోపలి కి మొడ్డని నెట్టే సాడు. నాకు అప్పుడే తెలి సింది ఇలా గుద్దలో ఆడ వాళ్లని దెంగే వాళ్లు కూడా వుంటారన. అంకుల్ మొడ్డ చాలా పెద్దది.
లోపలి కి తోసిన ప్పుడల్లా ఆంటీ “అమ్మోయి, బాబోయి” అని మూలు గుతోంది.
అలా కొంతసేపు చేసి మళ్లీ వచ్చి మంచం మీద పడు కున్నాడు. ఆంటీ మంచం వేపు తిరిగింది. ఆంటీ పూకు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనపడుతోంది. పూకు మీద ఆతులన్నీ తీసేసింది. నున్న గా లేత తమల పాకులా వుంది. నాకు తెలీకుండా నా మొడ్డ పైకి లేచి పోయింది. ఆంటీ మంచం మీద కు వచ్చి పడుకుంది. అంకుల్ మెళ్ల గా ఆంటీ మీద కి ఎక్కి తన 8 అంగుళాల మొడ్డ ని ఆంటీ పూకు లో పెడుతున్నాడు. అది వెళ్లటానికి చాలా కష్టం అవుతోంది.
చాలా సేపు ప్రయత్నించి నూనె తేవే అన్నాడు.
“ఒసే లంజా కాస్త కొబ్బరి
ఆంటీ లేచి, గూటి లో వున్న కొబ్బరి నూనె, రెండు చేతులకు రాసుకొని అంకుల్ మొడ్డ కి పైనించి కింద దాకా రాయ సాగింది. పూర్తిగా రాసాకా పక్కన పడు కుంది. అంకుల్ మళ్లీ లేచి ఆంటీ పూకు లో తన మొడ్డ పెట్టి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాడు.
పాపం ఆంటీ పూకు చాలా చిన్నది కావడం వల్ల మొడ్డ లోపలి కి వెళ్లటం లేదు. చివరికి ఒక్క సారి మొడ్డ ని పూకు లోకి తోసేసాడు.
ఆంటీ ఒక్కసారి గా “వద్దు బాబోయ్” అని అరిచింది.
అంకుల్ తన నోటితో ఆంటీ నోటి ని మూసి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. ముందు మెల్ల గా, రాను రాను కుక్క లాగా చాలా స్పీడ్గా దంచే స్తున్నాడు. ఆంటీ కళ్ల మ్మట నీళ్లు వస్తున్నాయి. కొంత సేపు అలా రాక్షస రతి చేసి పక్కకు వాలి పోయి పడుకున్నాడు. ఆంటీ లేచి లంగా తీసి పూకు దగ్గర తుడుచుకుంటోంది. లంగా నిండా రక్తం. నాకు
చాలా బాధ కలిగింది. ఆంటీ కి అంత రక్తం వచ్చిందంటే అంకుల్ ఎంత గట్టి గా ఆంటీ ని కుమ్మాడో అర్ధ మయింది.
మెల్ల గా నేను నా సోఫా మీద కు వచ్చి పడుకునే, పొద్దున్నే ఆంటీ ని కూడా పలకరించ కుండా మా ఇంటికి వెళ్లి పోయాను. ఇంటి కెళ్లి మొహం కడుక్కుని వచ్చేసరికి సుందర మ్మ వచ్చి నాకు బోర్నవిటా ఇచ్చి వంట చేసు కోడం మొదలు పెట్టింది. సుందర మ్మ కూడా 40 యేళ వచ్చినా చిలకడ దుంపలా వుండేది. పెద్ద పెద్ద సళ, జాకెట్ కి మాక్స్ సరిగ్గా వుండేవి కావు. సగం సళ్లు ఎప్పుడూ బయటే వుండేది.
ఆ రోజు శని వారం. ఎలాగైనా సుందరమ్మ సళ్లు పట్టుకోవాలి అనే ప్లాన్ చేసాను.
ఇం కా ఉంది.
Share: