Sunday, December 20, 2020

వాచ్మాన్ తో దెంగుడు పార్ట్ 2

 హాయ్ నేను కిరణ్ మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పను కదా మా అమ్మ నీ ఆ వాచ్మాన్ గడు ఎలా దెంగోడో చెప్పను కదా ఇంకా కదా అవలేదు ఇప్పుడు కంటిన్యూ స్టోరీ ఇక కథలోకి వెళ్తే వాడు మా అమ్మ నీ భయపెట్టి దెంగాడు కదా ఆరోజు చెప్పాడు కదా ఇంటికి వచ్చి దెంగుతా అని చెప్పాడు కదా వాడు నిజంగా ఒక రోజు ఇంటిలోకి వచ్చాడు మా అమ్మ నేను వాడిని చాల భయంగా చూస్తున్నాం వాడు ఏమి చేస్తాడో అని వాడు నా దగ్గరకి వాచ్ రయ్ ఇవ్వాలా మీ అమ్మ కి నాకు శోభనం వెళ్లి మంచం రెడీ చేసి మల్లెపూలు తెచ్చి బెడ్రూమ్ లో ఏసీ ఆన్ చేసి రెడీ చెయ్యి అన్నాడు వాడు చెప్పినట్టు చెయ్యాలి ఆలా వాడు చెప్పినట్లు రెడీ చేశా మా అమ్మ ని కూడా

ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి రూమ్ లో ఓన్లీ టవల్ కొట్టుకుని రెడీ అవ్వు అని చెప్పాడు మా అమ్మ రెడీ అవడానికి వెళ్ళింది ఇ లోగ వాడు నన్ను పిలిచి రయ్ నా కళ్ళు నొక్కు అన్నాడు వెంటానే నాకు కోపం వచ్చింది ఆఫ్ట్రాల్ వాచ్మాన్ గడు కళ్ళు నేను పట్టుకోవాలా అని నేను పట్టాను అన్న రయ్ నీకు పొగరు ఎక్కవ అయింది రా ఏమి న గురుంచి నీకు తెలుసుగా లేక మర్చిపోయావా గుర్తు చెయ్యన అన్నడు నాకు భయం వేసి వద్దు అని వాడు కళ్ళు నొక్కుతాన్న అప్పుడు మా అమ్మ లోపలా నుండి వాడిని పిలిచింది వాడు లోపలికి వెళ్ళాడు వాడు మా అమ్మ నీ మంచం మీద పడేసి కసి గా దెంగుతున్నాడు ఇలా అప్పుడు అప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మ కి మొగాడు అయ్యాడు కొన్ని రోజులు తర్వాత నాకు పెళ్లి కుదిరింది అమ్మాయి చాల బాగుంటది చాల వైట్ గ సో హాట్ గ ఉంటది మా ఇద్దరికి పెళ్లి అయింది కానీ నాకు మాత్రం కొంచెం టెన్షన్ గ ఉంది అందుకు అంటే ఆ వాచ్మాన్ గడు గురుంచి అసలే నా వైఫ్ చాల

హాట్ గ ఉంటది వాడి కన్ను నా వైఫ్ మీద పడుతూఉందేమని భయం కానీ ఏమి చేస్తాం అది నా ఓన్ హౌస్ కదా న వైఫ్ ని మా వైఫ్ నీ మా ఇంటికి తీసుకని వచ్చాము ఇక మా వాళ్ళు మా హనీమూన్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు కానీ నేను వద్దు అని చెప్పా ఎందుకు అంటే నేను ఇంకా బాగా సెటిల్ అయినా తర్వాత ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పా నా వైఫ్ నీ కూడా అడిగా తాను కూడా హనీమూన్ వద్దు అంది నాకు కాస్త బాధ గా ఉన్న తప్పలేదు అందుకు అంటే అంత అందాన్ని చూస్తూ ఎవ్వడు అయినా ఏమి చెయ్యికుండ ఉండగలడా కానీ నాకు తప్పలేదు ఆలా కొన్ని రోజులు గడిచాయి నేను బయపడినట్టు ఆ వాచ్మాన్ గాడి కన్ను న వైఫ్ మీద పడింది కానీ ఈ సరి మాత్రం నా వైఫ్ ని టచ్ చేస్తే వాడి సంగతి చూద్దామని అనుకున్న ఒక రోజు వాడు మా ఇంటికి వచ్చాడు నేను మా అమ్మ ని డెంగాటానికి వచ్చాడు అనుకొన్నా వాడు లోపల కి వచ్చి రై ఇలా ర అని నన్ను పిలిచాడు నేను వెళ్లి ఏంటి ఏమి కావాలి అని కోపంగా అడిగా
వాడు బాగా పొగరు పెరిగినట్టు ఉంది ఏంటి ఇంట్లో నే పెళ్ళాం వుంది అని ఎక్కవ చేస్తున్నావా అన్నాడు నీకు కావాల్సింది మా అమ్మ కదా నేను రెడీ అవ్వమని చెప్తా వద్దు రెడీ అవ్వాల్సింది మీ అమ్మ తో పటు నే పెళ్ళాం కూడా రెడీ అవ్వమని చెప్పు అన్నాడు వెంటనే నాకు కోపం వచ్చి లంజాకొడకా మా ఆవిడా కావాలా నీకు అని వాడి చంప మీద ఒక్కటి ఇచ్ఛా అప్పుడు వాడు రయ్ నన్నే కొడ్తావా అని న కాలర్ పట్టుకొన్నాడు ఎదో గొడవ అనుకుని న వైఫ్ మా అమ్మ బయటకి వచ్చి చూసారు న వైఫ్ నైట్ డ్రెస్ లో వుంది నా కాలర్ పట్టుకోవడం చూసి వాడిని వెనుకు తోసింది అసలు ఏంటి ఇది అంత అ వాచ్మాన్ గడు మన ఇంట్లోకి కి వచ్చి మీ కాలర్
పట్టుకున్నాడు ఎందుకు అని అడిగింది అది ఏమి లేదు ఏదో చిన్న గొడవ అన్న అంతలో వాచ్మాన్ గడు జరిగిన కదా నేను చెప్తా నీకు అని జరిగిన కదా మొత్తం చెప్పాడు తాను ఆ కదా విని షాక్ అయింది ఏంటి ఏది వాడు మీ అమ్మ గారిని ఉంచుకొన్నాడా మీరు అసలు మగాడనే మీ అమ్మ ని వాడు ఉంచుకుంటే ఏమి చేస్తున్నారు అని అడిగింది అది వాడు అంటే నాకు చాల భయం అందుకే ఏమి చెయ్యాలదు అన్న ఇప్పుడు వాడికి నువ్వు కూడా కావాలి అంట అందుకే ఈ గొడవ అన్న అపుడు అ వాచ్మాన్ గడు ఈ గొడవ అంత వద్దు ఇప్పుడు నీ వైఫ్ నీ నువ్వు ఒక్కసారి కూడా దెంగలేదు నాకు నే పెళ్ళాం నీ చుస్తే దెంగాలి అని వుంది నువ్వు నేను గేమ్ ఆడదాం
గేమ్ లో నువ్వు గెలిస్తే నేను మీ ఇంటికి రాను మీ అమ్మ నీ కూడా వదిలేస్త ఒక వేళా నేను గెలిస్తే నే అమ్మ తో పటు నీ పెళ్ళాన్ని కూడా నాకు అప్పచెప్పాయి నీ పెళ్ళాం తో నేను సంసారం చేసి పిల్లలని కంట నువ్వు మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ నీ వైఫ్ నీ టచ్ చెయ్యి కూడదు నీకు కండిషన్ ఓకే అయితే నువ్వే నిజంగా మగాడివి అయితే నాతో గేమ్ గెలు అని ఛాలెంజ్ చేసాడు నా వైఫ్ ఓకే అయినా రెడీ గేమ్ ఏంటో చెప్పు అని అడిగింది ఓకే చెప్తా గేమ్ అంటి అంటే 25 కెజిస్ రైస్ బాగ్ నీ పట్టుకొని 2 కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ చెయ్యాలి ఎవరు ఫాస్ట్ గ చేస్తే వాళ్ళు విన్ అయినట్టు అన్నాడు వాడు ఛాలెంజ్ కి రెడీ అయ్యా కానీ నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కానీ వన్ ఫైన్ డే గేమ్ స్టార్ట్ అయింది నాకు చాల టెన్షన్ గ ఉంది నేను అనుకున్నట్టుగా ఈ గేమ్ లో వాచ్మాన్ గడు గెలిచాడు నేను ఓడిపోయా వాడు చెప్పిన ప్రకారం న వైఫ్ నీ వాడి పక్కలో కి పంపించ వాడు మాత్రం చాల హ్యాపీ గ ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే న వైఫ్ కి వాడికి శోభనం చేసేది లేక శోబనం కి అన్ని ఆరెంజ్ చేశా వాడు నన్ను చూసి ఎగతాళి గ నా వైపు చూసి నవ్వుతూవున్నాడు న వైఫ్ వాడు రూమ్ లో కి వెళ్లారు వాడు నన్ను కూడా రూమ్ లో కి రమ్మన్నాడు నేను వెళ్ళాను వాడు న కళ్ల ముందే న వైఫ్ ని దెంగుతాడు అంట న ఫస్ట్ న వైఫ్ నే లిప్ టూ లిప్ కిస్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత సొల్లు మీద చెయ్యి వేసి వాటిని నెమ్మదిగా నొక్కుతూన్నాడు మెల్లగా టీషీర్ట్ తీసాడు లోపల బ్ర తో న వైఫ్ సొల్లు భలే ఉన్నాయ్ నేను ఫస్ట్ టైం చూసా కానీ చుసిన ఏమి చెయ్యాలను వాడు బ్రా నీ కూడా మెల్లగా తీసి
సొల్లు నొక్కుతున్నాడు సొల్లు భలే వైట్ గ నిప్ప్ల్ రెడ్ గ ఏమి ఉన్నాయ్ ఎత్తుగా అబ్బా మెత్తగా ఉబ్బి ఉన్నాయ్ ఆ సొల్లు నే చూడగానే న మొడ్డ లేసింది వాడు వాటిని నొక్కుతూ ఉంటే న వైఫ్ హ హా హా అని మూలుగుతింది వాడు ప్యాంటు కూడా తీసాడు లోపల ఏమి లేదు డైరెక్ట్ గ పూకు కనిపించింది అబ్బా ఏమి ఉంది పూకు ఎర్ర గ ముట్టుకుంటే కందిపోయాలా ఉంది నాకు ఒక్కసారి అయి నా న పెళ్ళాం పూకు దెంగాలి అనిపిఇచిది కానీ ఆ ఛాన్స్ నాకు లేదు వాడు పూకు మీద చెయ్యి వేసి రుద్దుతూవున్నాడు వేలు పూకు మదయాలో పెట్టాడు న వైఫ్ కి మూడ్ నీ పిక్స్ కి తీసుకువెళ్లాడు అప్పుడు న వైఫ్ ఒరేయ్ పెట్టారా పూకు లో నీ మొడ్డ ఇంకా అంత సేపు అని అరుస్తుంది కానీ వాడు ఇంకా మూడ్ ని పెంచుతున్నాడు అప్పుడు మా ఆవిడా ఎంత సేపు ర పెట్టు అని అరుస్తుంది
వాడి కూడా ఇంకా లేట్ చెయ్య కుండా వాడి పొడవు అయినా మొడ్డ ని పూకు లో తోసాడు న వైఫ్ గట్టిగ అరుస్తుంది నొప్పి కి వెంటనే న వైఫ్ కన్నె పోరా చిరిగిపోయింది వాడు తపక్ తపక్ మని దెంగుతూ వున్నాడు వాడి సుల్ల న వైఫ్ చేత చీకించుకున్నాడు దాదాపు 2 గంటలు దెంగాడు వాడు స్టామినా చూసి నేను షాక్ అయ్యా మల్ల పూకు లో మొడ్డ ని పెట్టి కొడ్తూ కార్చేసాడు రోజు మా ఇంటికి వచ్చి న పెళ్ళని దెంగేవాడు ఆలా నా పెళ్ళని కి కడుపు వచ్చింది పిల్లలు పుట్టారు న పెళ్ళానికి ఆ వాచ్మాన్ కి గేమ్ ఛాలెంజ్ ప్రకారం వాడు న పెళ్ళాం తో సంసారం చేసి పిల్లలని కన్నాడు వాళ్ళు పేరుకు న పిల్లలు కానీ నిజంగా వాడు దెంగితే పుట్టారు ఇదీ స్టోరీ ఆలా వుంది
Share: