Sunday, December 20, 2020

చెలరేగుతూన్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 4

 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెలరెత్తున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ 3 తరవాత కంటిన్యూ స్టోరీ ఫ్రెండ్స్ టైపింగ్ వలనా కొన్ని తెలుగు వర్డ్స్ కరెక్ట్ గా రావడం లేదు సో అందువల్లనా అర్ధం చేసుకొని చదవండి ……………

ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నాన్నమ్మ గుద్ద క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది , నాన్నమ్మ తానా తాలని నా వైపు తీపి నా సులి ని చూస్తూ నా రూమ్ నచ్చిందా అంది , నేను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అన్న తన గుద్దను చూస్తూ , నాన్నమ్మ నా సుల్లి ను చూస్తూ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా నీకు నచ్చినా రూమ్స్ అమెరికా లో అంది , నేను నాన్నమ్మ నాకు ఎక్కడ నచ్చ లేదు ని రూమ్ తప్పా అన్న, నాన్నమ్మ అవునా ,నేను అవును నాన్నమ్మ నువ్వు చాన్సు ఇస్తే ని రూమ్ మొత్తం వాడేసు కుంటా అన్న తానా గుద్దను చూస్తూ ,
నాన్నమ్మ నువ్వు వాడు కుంటాను అంటే నేను మొత్తం ఇచ్చేస్తా రా అంది ,నేను అవునా నాన్నమ్మ అన్న, నాన్నమ్మ తానా చేతులు కడుకొని నా దెగ్గర కి వచ్చి అర్జున్ అమెరికా లో ఎంత మంది ని అది చేశావు అంది ,నేను అది అంటే ఏమిటో తెలియదు అన్నటుగా అది అంటే ఏమిటి అన్న , నాన్నమ్మ ఆబో అబ్బాయి గారికి ఏమి తెలియదు అన్నటుగా మాట్లాడు తున్నవే అంది ,నేను అది అంటే నాకు ఏమి త్తెలిస్తుంది నాన్నమ్మ అన్న , నాన్నమ్మ ఆబో అబ్బాయి గారికి నా నోటి ద్వారా వినాలి అనుకుంటున్నావే అంది , నేను అవును నాన్నమ్మ అన్న , నాన్నమ్మ అదే రా పూకు లు ఎన్ని దేన్గావు అంది , నేను లేదు నాన్నమ్మ ఒక పూకు కూడా దెంగలేదు అన్న , నాన్నమ్మ ఎందుకు రా అంది ,

నేను నాకు ఓకా ఒక అమ్మాయి కూడా నచ్చలేదు అన్న, నాన్నమ్మ మరి నీకు ఎలాంటి వాలు నచ్చుతారు రా అంది ,నేను నాన్నమ్మ ను చూస్తూ నాకు ని లాగా హైట్ ఫిట్ గా పెద్ద పెద్ద పిర్రలు పెద్ద పెద్ద సళ్లు అన్నవాళ్లు నచ్చుతారు అన్న , నాన్నమ్మ ని వాలకం చూస్తే నా బొక్కలు లూస్ చేసే లాగా ఉన్నవే అంది నా సుల్లి ని చూస్తూ ,నేను అవును నాన్నమ్మ కానీ నీకు లూస్ చేయించ్చు కావాలి అని లేదా తాతయ్య చని పోయి చాలా రోజులు అవుతుంది గా అన్న , నాన్నమ్మ మీ తాతయ్య ఉన్నపుడు ఏమి లాభం లేదు రా అంది ,నేను ఎందుకు నాన్నమ్మ తాతయ్య నిన్ను దెంగి సుఖపెట్టలేదా అన్న , నాన్నమ్మ మీ తాతయ్య కి మొడ్డ లేగవుదు నేను మీ తాతయ్య కి మొడ్డ లేగవడాం కోసం ఇలా పోటీ పోటీ డ్రెస్ లు బికినీ లు వేసుకున్నా లెగావదు అంది , నేను నలుగురు పిల్లలు ఎలా పుట్టారు అన్న , నాన్నమ్మ మీ తాతయ్య వాలా నాన్న తో పడుకో కన్నా అంది ,
నేను అవునా అన్న , నాన్నమ్మ అవును రా నన్ను సినిమా ల కి పబ్బుకి పార్క్ కి లాడ్జి లు కి తీసుకు వేలి సిగరెట్ స్ మందు తాను తాగుతూ నాకు తాగిపిస్తూ రక రక అంగ్లెస్ లో దెంగేవాడు వాడు , నేను బెడ్ పై నుండి లేచ్చి నాన్నమ్మ గుద్ద పై చేయి వేసి పిసుకుతూ నాన్నమ్మ ని పాత రోజులు లాగా దెంగించు కందామా అన్న , నాన్నమ్మ ని ఇష్టం రా అంది మత్తుగా మూలుగుతూ , నేను నాన్నమ్మ ను బెడ్ పై తోసా నాన్నమ్మ వెళ్ళళకళ పడింది ,నేను సిగరెట్ వెలిగించ్చి నా బట్టలు తీసేసి బెడ్ పై వెక్కి నా తలా పై ఆటో కాలు ఇటో కాలు వేసి నేను వంగి నాన్నమ్మ మొకం పై సిగరెట్ పొగ వదులుతూ నా మడ్డ నచ్చిందా అన్న , నాన్నమ్మ నా మడ్డ ను తన చేతో పట్టు కొని ముందుకు వెనకుకు అంటూ సైజు ఎంత అంద్ది ,నేను టెన్ ఇంచు అన్న, నాన్నమ్మ I am lucky then eight inch now 10 inch అంటునగా నేను నాన్నమ్మ నోట్లో పెట్ట , నాన్నమ్మ సప్ప ..సప్ప సప్ .. సప్ .
మంటూ చీకుతుంది నేను లంజ ఇంకా స్పీడ్ గా చీకవే లంజ అన్న , నాన్నమ్మ ఇంకా స్పీడ్ పెంచి చీకుతుంది సప్ప .సప్ప .సప్ప . సప్ప .మంటూ ,నేను నాన్నమ్మ చీకుడు కు తాటాకు లేకy రంభ లంజ ఏమి చికుతుంవే లంజ చీకు చీకు హ .హ .హ .హు .హు హు .హ .లంజ లంజ .లంజ ని అమ్మ ని దేంగా ఏమి చికుతుంవే లంజ హు హు .హు హ .హ హు. ఆలా నాన్నమ్మ ఫైవ్ నిమిషాల చీకి బయటకి తీసి ఎలా ఉంది నా చీకుడు అంది ,నేను రంభ లంజ ని చీకుడు కి ఎవరు పనికి రారే లంజ అంటూ సిగరెట్ పోగా నాన్నమ్మ నోట్లో వదులుతూ కిస్ చేశా two మినిట్స్ , తరవాత నాన్నమ్మ నోట్లో పేటి దెంగు అంది ,
నేను నాన్నమ్మ నోట్లో పేటి దేంగా డాం స్టార్ట్ చేశా ఆలా ఫైవ్ మినిట్స్ అప కుండా దేంగా తరవాత బయటకి తీసి ఎలా ఉంది నా మొడ్డ దెంగుడు అన్న, నాన్నమ్మ చాల బాగుంది కానీ అప్పుడే తీసివు ఏంటి అంది , నేను వామో నువ్వు మాములు దానివి కాదే లంజ అంటూ నా మడ్డ తో నాన్నమ్మ పేస్ తుడుస్తూ మధ్య మధ్య లో naa మడ్డ తో నాన్నమ్మ పేస్ ను కొడుడుతూ నేను వెనకుకూ తిరిగి నా చేతో నాన్నమ్మ గుద్ద పై కొట్ట , నాన్నమ్మ ఆబో అని వళ్లు జలదరించింది ,…
…………… ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెమైనింగ్ నెక్స్ట్ పార్ట్
Share: