Sunday, December 20, 2020

చెలరెత్తున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ -6

 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెలరెత్తున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ 5 తరవాత కంటిన్యూ స్టోరీ …………..

మరి ఐతే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం నీకు ఇష్టం మేన అన్న ,
నాన్నమ్మ ; నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని నన్ను రోజు దెంగుతానంటే నేను వదు అంటన్నా బావ అంటూ సమాజం ఏమి అనుకుంటుందో రా అంది ,
నేను ; నాన్నమ్మ మనం సమాజానికి కనిపెంచెలగా ఉంటామా ఏంటి నువ్వు రూమ్ లో లో ఉన్నప్పుడు ని మేడ ఉన్న తాళి ఎవరు చూడరు ఒక వేళా నువ్వు బయటకి వస్తే తాళి ని జాకెట్ లో దాచుకో అన్న ,
నాన్నమ్మ ; అలా ఐతే ఓకే అంటూ నా మాడ లో తాళి ఎప్పుడు కడతావు అంది ,
నేను ; రేపు నిన్ను గుడికి తీసుకు వెళ్లి తాళి కడతా అన్న ,
నాన్నమ్మ ; సరే అండీ అందీ ,

నేనూ ; లంజ లేచ్చి ని బట్టలు తీశాయి అంటూ నా బట్టలు తీసి లంజ బెడ్ మీద వంగు అన్న ,
నాన్నమ్మ ; సరే బావ అంటూ బేడీపై వెక్కి వంగుంది ,
నేనూ ; నాన్నమ్మ వంగి ఉన్న దెగ్గర కి వెళ్లి పిర్రలు కొరుకుతూ లంజ ఎలా పెంచవవె ని పిర్రలు అంటూ ని పిర్రలు ను చూస్తే రెండు ఏలు పోరగాడు కూడా మడ్డ లేపుకుంటాడే లంజ అని ఒక సరిగా నా మడ్డ నాన్నమ్మ పూకు లో నెట్ట .
నాన్నమ్మ ; ఆబో సచాణూరో లంజ కొడకా అంటూ అరేయ్ ని బారు మడ్డ ను ఒక సరిగా తోస్తే నేను ఎలా తట్టుకుంటాను రా కొచం కొచం నెట్టు అందీ
నేను ; ని గుద్దను చూస్తే ఆగలేక పోయాను లంజ అంటూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నా ,
నాన్నమ్మ ; ఆబో .హు.హ.హు.హు.ఊసలు.ఉస్సు.హు.హ.లంజ కొడకా దెంగు రా నా గుద్దను ని సుల్లి తో అంటూ హు హ.హు.స ఉస్సు .హ.అంటూ మీ మగవారు మాడ్డ మా ఆడవాళ్లు గుద్దలో పేటి దెంగుతుంటే వచ్చే సకమే వేరు రా అందీ ,
నేను ; అవునా లంజ అని గుద్ద దెంగుతుంటే తపక్ .తపక్ .తపక్ .తపక్ మాటు రూమ్ మొత్తం సౌండ్ వస్తుంది నేను లంజ వెళ్ళళకళ పడుకో అని నా మొడ్డ బయటకి తీసా ,
నాన్నమ్మ ; సరే అని వెళ్ళళకళ పడుకొని తానా కళ్ళు గాలిలో ఎతింది ,
నేను ; నాన్నమ్మ గుద్ద లో నా మడ్డ పేటి దెంగుతున్నా తపక్ .తపక్ .తపక్ తపక్.మంటూ సౌండ్ వస్తుంది
నాన్నమ్మ ; సుఖము తో హు .హు.హు.హ.హు.హు.హ.హ. ఉస్సు . ఉస్సు . లంజ కొడకా ని అమ్మ ని దేంగా ఉమ్ము.ఉమ్ము.ఉమ్ము ఉస్సు . ఉస్సు అంటూ అరుస్తుంది
నేను ; కూడా సుఖము గా దెంగుతూ హ.హ.హ.హు.హు.లంజ దాణా ని అమ్మ ని దేంగా ఏమా దెంగుచు కుంటున్నావే లంజ హు.హ.హు.ఉమ్ము.ఉమ్మ్.అంటూ నోరు తెరువు లంజ అన్న,
నాన్నమ్మ ; సేరె అని నోరు తెరిచింది ,
నేను ; నాన్నమ్మ నోట్లో మొడ్డ పేటి దెంగుతూ కార్చ్చా నోట్లో ,
నాన్నమ్మ ; ఉమ్ము ఉమ్ము .అంటు ని రసం ఎంత చిక్కగా టెస్ట్య్ గా ఉందే రా అని మింగేసింది.
నేను ; తరవాత నాన్నమ్మ ను అని రకాల అంగెల్ లో దెంగుతూ నోట్లో మాకం పిర్రలు ఒంటి మీద కార్చ్చా ,
నాన్నమ్మ ; నా దెంగుడు కి బాగా అలిసిపోయి నిద్రపోయింది
నేను ; నా రూమ్ కి వచ్చి బెడ్ పై పడుకుని ఆలోచిస్తూ రెండో లంజ కూడా లాన్లో పడింది అన్నుకుంటూ నిద్ర పోయా , లేచ్చి చూస్తే టైం టెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను స్పీడ్ గా రాడి అయి బలాకానీ కి వచ్చి సోఫా లో కూచొని పెప్పర్ చదువు తుంటే పెద్దమ్మ వాలా అమ్మను మేనకోడలును తీసుకోని వస్తుంది , నేను వాలు నా దెగ్గర కి రాగానే ఎప్పుడూ రావడం అమ్మమ్మ అన్న , పెద్దమ్మ తాళి ఎప్పుడే రా అంటూ రూమ్ లోకి వెళుతున్నారు ,నేను అప్పుడు అబ్సర్ చేశా పెద్దమ్మ సైజెలు పెద్దమ్మ తలి సైజెలు ఒకేలాగా ఉన్నాయి , నేను సరే లే అని కూర్చొని కాఫీ తాగుతుంటే పెద్ద వదినా సృజన జీన్స్ t-shirt వేసుకుని నా దెగ్గర కి వచ్చి నిలబడింది ,నేను ఏంటి వదినా అంటూ పిర్రలు సుళ్ళు చూస్తు అడిగా ,
వదినా ; మనం ఆఫీస్ కి వెళదాం రా అందీ ,
నేను ; ఈరోజు హాలిడే కదా అన్న ,
వదినా ; అవును కానీ చాల వర్క్స్ ఉన్నాయి అందీ ,
నేను ;సరే డ్రెస్ మార్చు కొని వస్తా అన్న,.
వదినా ; వద్దులే షార్ట్ t-shirt మీదే రా ఆఫీస్ మనదేలే నిన్ను ఎవరు ఏమి అనరు లే అది కాకుండా ఈరోజు ఆఫీస్ కి ఎవరు రారు అందీ ,
నేను ; అమ్మ లంజ నిన్ను ఆఫీస్ లోనే దెంగాలి అనుకుంటూ మనుసు లో పద అన్న ,
వదినా ; సరే అంటూ నడుస్తుంది ,
నేను : వదినా వెనక నడుస్తూ వదిన పిర్రలు చూసా ఒకటి పైకి మరొకటి కిందికి ఊగుతున్నాయి లంజ ఏమి పెచ్చవ్ లంజ అనుకుంటూ నడుస్తున్న ,
ఆలా కారు వెక్కి బయదేరం మధ్యలో కురు ఆపింది వదినా ,
నేను ; వదినా ఏంటి ఆపవు వచ్చిందా ఆఫీస్ అన్న వదినా పక్కన కూర్చొని సుళ్ళు చూస్తు ,
వదినా ; ఏమి లేదు అర్జున్ కొదిసేపు పార్క్ లో కూచొని వెళ్దాం అందీ ,
Nenu ; ఒకే వదినా అన్న , ఎందుకు అంటే పార్క్ లో లవర్స్ దెంగుడు లు చూస్తే ఇది తొందరాగా లంగా లేపిది అనుకున్న ,
ఆలా కురు దిగి వక దెగ్గర కూర్చంనం , వదిన్ ఏంటి అర్జున్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అంటున్నగా మా ఎదురు గా ఉన్న చెట్లో లవర్స్ వాడి లవర్ సుల్లి చీకుతుంటే వాడు మూలుగుతూన్నాడు ,………ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెమైనింగ్ story నెక్స్ట్ పార్ట్
Share: