Sunday, December 13, 2020

నాకు ఇష్టమైన ఆంటీ తో

 నా పేరు రాజు, నా పొడవు 5’8″, నా వయస్సు 21, జిం కి వెళ్తూ ఉంటాను, సో శరీరం బావుంటది నాది కండలతో. ఈ తెలుగు స్టొరీ లో మా సునీత ఆంటీ తో ఎలా ఎంజాయ్ చేసానో రాసాను. మా మేడ మీద హౌస్ లో సునీత అని రెంట్ కి ఉండేవారు, ఆవిడా వయస్సు ఒక 26 ఉంటది. తెల్లగా ఉంటది ఆంటీ, చాల బావుంటది, మనకు అర్ధమయ్యేలా చేపలన్తేయ్ పిచ్చేక్కిస్తాది తన అందం తో. మ్యారేజ్ రీసెంట్ గా అయ్యింది, తనకి అప్పటికి ఫస్ట్ నైట్ అవ్వలేదు అనుకుంట.

తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి భందువులు వచ్చారు, చాలా చదవుడిగా ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో. ఏంటో అని కనుక్కుంటే తెలిసింది శోభనం అని. నాకు చాల అన్క్షెఇత్య గ అనిపించింది. తను అచ్త్రెస్స్ స్నేహ ల ఉంటది. అంత అందం గ ఉంటది ఆంటీ కి శోభనం అనగానే ఆమె మొగుడు చాల లక్కీ అనుకున్నాను. ఛాన్స్ కొత్తదనుకున్న. ఆ రాత్రి వాళ్ళ శోభనం అయిపాయింది. తర్వాత రోజు ఆమె చుట్టాలు అందరు వెళ్ళిపోయారు. ఇంట్లో వాలిద్దరే ఉంటారు. మొగుడు కి జాబు 9 కి. ఇంకా వెళ్ళిపోతే సాయంత్రం 6 కి వస్తాడు.
ఆవిడా మా మమ్మీ తో మాట్లాడుతుంది, నేను వెళ్లి హాయ్ ఆంటీ అన్నాను, అపుడు సునీత నాకేసి అదోల చూసింది, చూడటానికి అంత ఉన్నావ్ నన్ను ఆంటీ అంటావేంటి అని అన్నది, అపుడు నేను సరే మరి ఏమని పిలవాలి అన్నాను! తను చెప్పింది అక్క అని పిలువు పెద్దగా వయసు తేడ మెయి లేదు గా, నేను సరే అని అన్నాను. ఇంకసునిత ఆంటీ కాస్త అక్క అయింది.

అల చాలా క్లోజ్ ఐంది రోజు అల అల మాట్లాడుతూ. వలింటికి వాటర్ సునీత మోసేది, వాటర్ బోర్ మా ఇంటి దేగ్గరేయ్ ఉండేది. nighty వేసుకునేది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు., రోజు వాటర్ కి nighty తోనే వచ్చేది. nighty ఇంకా వాటర్ తో తడిచి పోయేది, శరీరం ఇంకా ఆటదిచిన nighty లోంచి బాగా కనిపించేది. నేను వాటర్ తేవడానికి బోర్ దేగ్గరుకు వచ్చాను.
తను అప్పుడు బిందె కడుగుతూ ఉంది. మన అందరికి తెలుసు వాళ్ళు బిందె కదిగేప్పుడు ఎలా ఒంగుతారో.. సమె సునీత కూడ అలానే చేస్తుంది ఒంగి కిందకి. తను లోపల ఏమి వేసుకోలేదు, రెండు సల్లు కనిపించి ఆ nighty లో నుంచి. నేను నమ్మలేకపోయా, క్లోజ్ గా చూసేసరికి నాకు లేచిపోతుంది, కాని అక్కడ మేము ఎద్దారమే ఉన్నాము, సో చాల సేపు చూసుకున్నాను. అల రోజు వాటర్ కి తను వచ్చేపుడు నేను కూడ వెళ్ళేవాడిని.
ఒకరోజు ఓ డిఫరెంట్ ఆలోచన వచ్చింది నాకు, తన సల్లు చుస్తేయ్ నాకేల మూడ్ ఒచ్చింది అల తనకి కూడ నాది చుస్తే మూడ్ ఒస్తదేమో అనిపించింది. ఇంకా నేను ఈ సరి షార్ట్స్ ఇంకా కట్ బనియన్ తో వెళ్ళాను, హా షార్ట్ కి కొంచం చింపి నా గుద దెగ్గర నేను వెనక్కి తిర్గేపుడు తనకి నా మొడ్డ కనిపించే ల చిమ్పను. అసలే జిం బాడీ నాది, కేక ల కనిపిస్తున్నాను. వాటర్ పట్కుంటూ ఉంటె ఆరోజు ఇంకో ఆవిడా ఒచ్చింది వాటర్ పట్కోడానికి, తను బిందె కొంచం లిఫ్ట్ చేసి ఎవ్వమంది తన భుజం వరకు.
సరే అని ఇంకా నేను సునీత కి నా బ్యాక్ కనిపించేలా చేశాను, తను చూసి షాక్ అయింది. చెప్పింది నాకు రాజు నీ షార్ట్ చిరిగిపాయింది అని, నేను ఇన్నోసెంట్ గ అడిగాను ఇకడ అని, తను చెప్పింది ని సీట్ దెగ్గర అని. లేదు అక్క చిరగలేదు అన్నాను, అదిగో రాజు అని ఫింగర్ పెట్టి చెప్పింది, ఆ ఫింగర్ నా బాడీ కి తగలగానే నాకు ఎదోలా అయింది. అవునా ఎప్పటినుంచి అని అన్నాను, ఏమో నేను ఇపుడే చూసాను అన్నది. ఓయ్ ఇటు వైపు తిరగకు అందరకి కనిపించేస్తడి అనండి, మరి ఇలా ఐతే నీకు కనిపిస్తది కదా అన్నాను.
నేను ఆల్రెడీ చూసేసాను కదా అన్నది, ఎం చూసావ్ బ్యాక్ ఏ కదా అందరికి ఉన్నదే కదా అన్నాను, అపుడు తను చెప్పింది బాబు బ్యాక్ తో పాటు ఇంకేదో కనిపిస్తోంది అందుకే తిర్గొద్దు అంటున్న అన్నది. సీట్ తో పటు ఇంకేం కనిప్స్తోంది అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అన్నాను. నీ మొడ్డ కనిపిస్తోందో రా వెళ్లి షార్ట్ మార్చుకో అన్నది. నేను షాక్ ఐనట్టు నాటించ, ఇంకా ఫాస్ట్ గ వెళ్ళిపోయి షార్ట్ చేంజ్ చేసుకొని బయటకు ఒచ్చాను. థాంక్స్ అక్క చెప్పినందుకు అన్నాను, చూసుకోవడం తెలిద బయటకు వచ్చేపుడు, నేను టైం కి చెప్పను కాబట్టి సరిపాయింది, లేకపోతే అందరి దెగ్గర shame shame అయ్యేవాడిని అని అన్నది సునీత.
సునీత అడిగింది నీకు అండర్వేర్ అలవాటు లేదా అని, ఉంది కాని ఇంట్లో ఉన్నపుడు వేసుకొను అన్నాను. ఎం అని అడిగింది? ఫ్రీ గా ఉండలేం కదా అన్నాను. అబ్బో అని నవ్వింది. ఎవరైనా అంతే కదా అన్నాను, ఎం బావ వేసుకుంటార అని అడిగాను. వేసుకోరు అని అన్నది. మరి ఇంకేం అక్క అన్నాను. మీ మగాళ్ళకి ఫ్రీ గా ఎంత ఇష్టమో అని అన్నది ఎం అక్క నువ్వు కూడ అంతే గా అన్నాను, ఎం మాట్లాడ్తున్నావ్ అన్నది, నువ్వు కూడ రోజు వేసుకోవు గా అన్నాను, నీకెలా తెలుసు ఆశ్చర్యం గా అడిగింది. నువ్వు రోజు బిందెలు కడుగుతావు కదా అప్పుడు కనిపిస్తాయి అన్నాను. ఎం చూసావా నువ్వి అని అడిగింది, హ్యాండ్ తో చూపించాను ఏవి సల్ల వైపు వేళ్ళతో. తను ఏమి మాట్లాడలేదు. వెంటనీ అక్కడ నుంచి వేల్లిపాయింది.
వలింటికి వెళ్ళాను, ఏమైంది అక్క అన్నాను, అల చూడటం తప్పు కదా అన్నది. కనిపిస్తే నన్నేం చేయమంటావ్ అన్నాను, ఎం నాది కూడ నువ్వు చూసావ్ గా అన్నాను. కనీసం చెప్పాలి కదరా కవర్ చేసుకుందును గా అన్నది. ఏమని చెప్పమంటావ్ అక్క, నేనెల చెప్పగలను అన్నాను. మొత్తం కనిపించేసిండా అని అడిగింది, అవును అన్నాను. ఎం కనిపించింది అన్నది, నేను చెప్పలేను క్క సిగ్గు అన్నాను, చెప్పరా బాబు అన్నది, ముచికలతో సహా కనిపించాయి అన్నాను. ఇంకా కొంచం ధైర్యం చేసి అన్నాను చాలా తెల్లగా ఉన్నాయి అక్కడ నీవి ఇంకా చాల పెద్దవి అన్నాను. తను నా మాటలకి ఆశ్చర్యపాయింది. సరే ఇంకా ఆ టాపిక్ వదిలేయ్ అన్నని. లేదక్క నా లైఫ్ లో అంత పెదవి నేను చూడలేదు అన్నాను. నీ M మాత్రం చిన్నది కాదు గ అన్నది. M ఏంటి అక్కడ అన్నాను, మీకుంటది గ అది అన్నది, నాకు తెలియదు అక్క చెప్పు అన్నాను.
నేను చెప్పలేను ర అన్నది, చెప్తెహ్ నీకు ఇంకో విషయం చెప్తా అన్నాను. ఏంటి అన్నది, ముందు నువ్వు చెప్పు అన్నాను. సరే నీ చెవిలో చెప్తాను అన్నది, ఇంకా నా చెవి దెగ్గరికి వచ్చి చెప్పింది నీ మొడ్డ ర అని. నాకు జివ్వు మంది ఒళ్ళంతా. తన పేదలు నా బుగ్గలకి తగిలాయి. ఇపుడు చెప్పు అన్నది, నీ సల్లు చూడాలనిపిస్తోంది అన్నాను. ఎం మాట్లాడ్తున్నావ్ నేను అక్కడ అవుతాను అన్నది, అబ్బ ఛా ఏదో సొంత అక్క లా ఫీల్ అవ్వకు అన్నాను.
నేను ఇప్పటి దాక అంత పర్ఫెక్ట్ గ ఉన్న సొల్లు ఎక్కడ చూడలేదు అన్నాను, ఆఖరికి బ్లూ ఫిలిం లో కూడ చూడలేదు నేను అన్నాను. నువ్వు బ్లూ ఫిలిం కూడ చూస్తావ అన్నది, ఆ అన్నాను. ఛీ అన్నది, అవి చూడకపోతే ఎలా తెలుస్తది ఎలా దేన్గాలో అని అన్నాను. తెలుసుకొని ఎం చేస్తావ్ అన్నది, మా వైఫ్ ని సుఖపెట్టాలి గ అన్నాను. చూడకపోతే సుఖపెత్తలేర అని అడిగింది, పెడతారు కాని అంత ఇంటరెస్టింగ్ గ ఉండదు అన్నాను. ఎమున్టై అందులో అని అడిగింది, చెప్పడం అంత కష్టం కదా అన్నాను.
పోనీ బ్లూ ఫిలిం చూపించు తెలుసుకుంటాను అన్నది, సరే అని లాప్టాప్ తెచ్చి డోర్ అని వేసేసి వీడియో ఆన్ చేశాను. సునీత ఇంకా అలానే చూస్తుంది, నేను కూడ చూస్తున్న. బావుంద అన్నాను, మరీ అంత దారుణంగా దెంగుడు చేసుకుంటున్నారు ఏంటి, ఇంకా వాడిని నోట్లో పెట్టుకుంది ఏంటి అని అన్నది. దానిని blowjob అంటారు అన్నాను. తెలుగు లో ఏమంటారు అన్నది, మొడ్డ కుడవడం అన్నాను. చాల బావుంటది అక్క ఓసారి బావ తో ట్రై చెయ్యి అన్నాను. బావకు తెలుసంటావా అని అడిగింది. తెలియకపోతే నువ్వు చెప్పు అన్నాను, అమ్మో మల్లి నాకేల తెలుసు అని అడుగుతారు అని అన్నది.
పోనీ కనీసం నీది ఐన బావ నాకడ అని డైరెక్ట్ గ అడిగేసాను. సొల్ల అన్నది, కాదు పూకు అన్నాను. లేదు ఛి లేదు అన్నది, రేయ నువ్వు మరి డైరెక్ట్ గ అల మాట్లాడకు ర నాకు ఏదో ల ఉంది అన్నది. నేనే కదా అక్క, సరే మీ శోభనం రోజు ఎం చేసారు అని అడిగాను. మొడ్డ కుడవడం ఇంకా పూకు నాకడం తప్ప అని చేసాము అన్నది. సరే అన్నాను. రీ ని మొడ్డ ఎంతిర అంత పెద్దగ ఉంది అన్నది, ఎం బావడి అంత ఉండద అని అడిగాను. ఉంటది కాని మరీ నీది ఉన్నంతగా ఉండదు అనుకుంట. థాంక్స్ అక్క అన్నాను. అక్క అలా చెప్పగానే నా మొడ్డ లేచిపాయింది. అక్క మాత్రం వీడియోస్ చూస్కుంటూ ఉంది, నాకు ఎదే మంచి టైం అనిపించి అడిగాను.
నీకు blowjob చుస్తే ఏమనిపిస్తోంది అని, బావ గారికి చేయాలనీ ఉంది అన్నది. బావ గారు ఒప్పుకోకపోతే అన్నాను, ఏమో అన్నది. బావగారిది మాత్రమే చేస్తావ అన్నాను, నేను ఎమంటున్నానో తనకి అర్థమైంది. నావి బుర్ర మీద కొట్టింది, గ్రీన్ సిగ్నల్ అనిఅర్థమైన్ది. నా బనియన్ విప్పెసను, నేను షాట్స్ లో ఉన్నాను, నా బాడీ చూసి ఇంప్రెస్స్ ఐంది, చూసింది నా మొడ్డ కేసి, ఏంటి అల లేచింది అని అడిగింది. BF చూసాను గా అందుకే బాగా మూడ్ వచ్చి లేచింది అన్నాను. ఈ షార్ట్ కూడ చిరిపోతదేమో అన్నది, అదేంటి అన్నాను, అంత పెద్దగ ఉంటె లోపల స్థలం ఏమి సరిపోతది నీ మొడ్డ కి అన్నది. తీసేయిమంటావా అన్నాను, తెసేయి అన్నది.
తీసేసరికి సునీత షాక్ అంత పెద్దది చూసి, ఇపుడు చెప్పు అక్క బావది ఇంత ఉంటద అని అడిగాను. ఉండు చెప్తాను అని పట్టుకుంది, ,ముందు కి వెనక్కి చేసి నీదే పెద్దది అన్నది. blowjob చేయోచ్చు గా అన్నాను, సరే అని నోట్లో పెట్టుకుంది. అయ్యారో నా ఫీలింగ్ చెప్పలేను రా బాబు కేక అంటే కేక. నేను మొత్తం డ్రెస్ లేకుండా ఉన్నాను. తను గుదుతు ఉంది నేను సొల్లు పట్టుకున్నాను nighty నుంచి, అక్క ఏమి అనలేదు, ఇంకా సల్లు బాగా నొక్కేసాను, తను అరిచింది, మెల్లగా అన్నది. అపుడు తను ఆ nighty నడుము వరకు ఎత్తి, 69 position కి ఒచ్చేసము. నేను తన పూకు నాకుతుంటే తను చాల ఎంజాయ్ చేసింది. నా రసం తన నోట్లో ఓదిలేసాను. తను కూడ నా మొహం తడిపేసింది. ఎలా ఉంది అని అడిగాను, హాగ్ చేసుకుని మిగతాది కూడ చేసుకుందాం రా నేను ఇంకా ఆగలేకపోతున్న అన్నది.
నువ్వు అడిగితె నేను వద్దు అంటాన చెప్పు అక్క అన్నాను, ఇంకా nighty తీసేసాను, ఇంకా తన మీద పడుకున్నాను, ఆ సల్లు నా ఛాతి కి తగులుతుంటే అబ్బ సూపర్ గా ఉంది. ఇంకా తన కాలు పైకి ఎత్తి నా మొడ్డ ని పూకు లో పెట్టాను, టైట్ గ ఉంది అక్క అరిచేసింది, అరవొద్దు అని కాసేపు తన పేదలపైన ముద్దు పెట్కున్న. ఇపుడు మల్లి నా మొడ్డ ని లోపలకు బలవంతంగా తోసాను. తన కళ్ళ నుంచి నిల్లు కరిపోయాయి, సూపర్ గ దేన్గాను.
ఎంతైనా పూకు టైట్ గా ఉండడం తో నేను ఫుల్ సతిస్ఫిఎద్. తనని దేంగ గానే నాకు తిరిగు లేదు అనిపించింది అంత బావుంది పూకు. ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. తనకి నా దెంగుడు విధానం బాగా నచ్చింది. ఎప్పుడైనా కలిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళింటికి వెళ్తాను, సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాము, కలిసి స్నానం చేసాం కూడ. ఇంకా చెప్పాలంటే తన గుద కూడ దేంగాను. ఇంకా వాళ్ళింటికి వెళ్తే ఆ సల్లు నొక్క కుండ వచ్చే వాడిని కాదు, blowjob కి ఐతే సునీత ఫ్యాన్ ఐపాయింది, 
Share: