Sunday, December 13, 2020

పెళ్ళాం రంకు కథలు పట్టుకున్న- Part 2

 తను హాల్ లోకి వెళ్ళింది. మరి కాసేపటిలో నాకు నాపెలన్ని ఎవడు దేన్గుతున్నదో తెలిసి పోతుంది. కాసేపటికి ఎవు బెడ్ రూమ్ వైపు వస్తున్నా సౌండ్ విన పడింది. ఇద్దరు వస్తునట్టు గా సౌన్ వస్తుంది. అంటే వాడు నా ఇంటికి వచ్చాడు అనమాట. ముందు తను బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చింది కాని నాకు ఆమెను చూసే కోరిక ఏమాత్రం లేదు. నాకు ఇంకా ఆ ఇంకొక పర్సన్ ఎవడో తెలుసు కోవాలి అని ఉండే.

ఆ రూమ్ లోకి ఎంటర్ ఐన ఇంకొక వ్యక్తి సమీర్, రిట 4 yrs కొడుకు. తను వాడిని ఎత్తుకొని కిస్ చేసి ఏమైనా కావాలా అని అడిగింది. అంత చిన్న కుర్రోడు తనకి ఎందుకు sms పంపుతాడు, ఆటను అయి ఉండదు అని అనుకున్న. తన ఫోన్ కి ఇంకొక sms వచ్చింది. నేను తన ఫోన్ ఎక్కడ ఉంది అని చూసాను.
తను బెడ్ పై నుండి ఆ ఫోన్ తీసుకుని sms చదువుతూ ఉంది. తను ఆ sms చదువుతూ ఉంటె తన పేస్ లో ముఖ కదలిక చేంజ్ అవుతూ ఉంది. తను చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉనట్టు గా తన పేస్ లో ఫీలింగ్స్ మారి పోతు ఉన్నాయి. తను యేమని అనుకుంటోంది దానికి రివర్స్ జరిగి ఉంటుంది అని నాకు అర్థం అయ్యింది. తను ఆ sms కి రేపి ఇచ్చింది. తనకి వెంటనే రిప్లై వచ్చింది.

తను ఆ sms చదివిన వెంటనే నేను నుంచున్న కిటికీ వైపు గా చూసింది. నేను వెంటనే అక్కడ నుండి తప్పు కున్నాను. తను నన్ను చూసిందేమో అని నాకు అనుమానం వచ్చింది. నేను అక్కడ నుండి వెనక్కి వచ్చి నా కార్ దెగ్గరికి వెళ్ళాను. తను మల్లి బయటకి కాని వచ్చి నన్ను చూసిందేమో నాకు తెలియదు.
కాని నా పెలన్ని దేన్గుతున్న వాడు కచ్చితం గా నన్ను అక్కడ నిలబడి ఉండడం చూసాడు అని అనుకున్నాను. ఆటను ఖచ్చితం గా నా పెళ్ళానికి ఆ విషయం చెప్తాడు అని అనుకున్నాను. నేను నా కార్ ఎక్కి నా ఆఫీస్ కి బయలు దేరాను. నేను ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నానో నాకే అర్థం కాలేదు. నా కార్ డోర్ ఎవరో కొట్టడం చూసి నేను అటు వైపు తిరి గాను. అక్కడ నిన్న బొమ్మలు అమ్ము తున్న అమ్మయి నిలబడి ఉన్నది.
నేను ఆమె తో రెండు బొమ్మలు తీసు కుంటాను అన్న విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. సర్ ఏ మోడల్ కావాలి అని అన్నది. నీకు నచ్చిన ఏవో ఒక రెండు ఇవ్వు అని అన్నాను. తను ఒక రెడ్ ఇంకా ఒక గ్రీన్ బొమ్మలు తీసి ఇచ్చింది. ఈ రెండు బొమ్మలు తీసుకొని, ఇవి రెండు చాలా బాగా లవ్ చేసుకుంటాయి అని అన్నది. బొమ్మలు ఎలా లవ్ చేసుకుంటాయో అని అన్నాను. అవి రెండు ఆడ బొమ్మలు అవ్వడం వలన నాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది.
మగ బొమ్మ లేకుండా అవి ఎలా లవ్ చేసుకుంటాయో నాకు అర్థం కాలేదు. ఆడ బొమ్మలు ఐన అవి రెండు లవ్ చేసు కుంటాయి అని అంది. నేను ఇంకా తనతో మాట్లాడే ఇంట్రెస్ట్ లేక తనకి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చేశాను. తన పేస్ చాలా హ్యాపీ గా వెలిగి పోతు ఉంది. నేను నా పెలన్ని హ్యాపీ గా ఉంచ లేక పోయిన కనీసం ఆ అమ్మాయిని ఐన హ్యాపీ గా చూడ గలిగాను అని అనుకున్న.
నేను ఇంకా ఆఫీస్ కి వెళ్లి నా బాస్ తో చివాట్లు తిన దాము అని అతయారు అయ్యాను.
ఆఫీస్ కి వెళ్ళే సరికి peon వచ్చి నాకు కొన్ని ఫైల్స్ ఇచ్చి నన్ను చూడ మని అన్నాడు. నా బ్రెయిన్ అసలు పని చేయడం లేదు. నాకు ఎప్పుడు తనని వేరే మగాడు ఎవడు తన పూకు నాకు తునట్టు తనని దేన్గుతునట్టు ఊహలు వస్తు ఉన్నాయి.
నాకు ఏమైనా చేసి తన లవర్ ఎవడో తెలుసు కోవాలి అని అనుకున్నాను. నేను ఇంటికి వెళ్తే తను నన్ను ఆ కిటికీ దెగ్గర ఎందుకు ఉన్నావు అని నన్ను అడుగు తడి అనే భయం పట్టు కుంది. వాడు నన్ను అక్కడ నుంచుని ఉండడం ఎలా చూసాడు అన్నది నాకు అర్జెంటు గా తెలుసు కోవాలి అని ఉంది.
మా విండో దెగ్గర నుండి చుస్తే ౨ హౌసెస్ మాత్రమే కనపడ తాయి. ఒక ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకొక ఇల్లు రిట ది. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా ఉంక ఎవరు ఎక్కడ నుండి చూడ లేరు. ఆ పెద్ద వయస్సు గల వాళ్ళకి కట్టుడు పళ్ళ మీద తప్ప ఇంకా వేరే విషయం లో ఏ విధ మైన ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. ఇంకా మిగిలిన ఇల్లు అంటే రిట దే. తన మొగుడు ఏమైనా నా పెళ్ళానికి లైన్ వేస్తున్నద అని అనుకున్నాను.
నా పెళ్ళాం కన్నా తన పెళ్ళాం చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అతనికి నా పెళ్ళాం తో పని ఏమి ఉంటుంది. కాని ఆటను నా పెళ్ళాం తో చాలా ఫ్రీ గా మాట్లాడు తాడు అన్నది నాకు గుర్తుకు వచ్చింది. సుమీ కూడా అతనిని చూసి పళ్ళు ఇకిలించాద్మ నేను చాలా సార్లు చూసాను. నేను అక్కడ ఉన్నపుడు కూడా ఆటను ఆమెని చాలా సార్లు మాములుగా మాట్లాడుతూ హాగ్ చేసు కోవడం చూసాను.
కాని అప్పుడు నాకు అసలు వాళ్ళ ఇద్దరి పైన డౌట్ రాలేదు. కాని అతని పర్సనాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. తను షర్టు విప్పితే తన శరీరం కి చాలా మంది అత్త్రచ్ట్ అవుతారు. ఆటను తప్ప ఇంకా ఎవరు నేను అక్కడ నుండి చూస్తున్నాను అని చెప్పే ప్రసక్తే లేదు. అతనికేనేను ఎప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్తాను ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తానో తెలుసు.
నాకు అతనే నా పెళ్ళాం తో ఎఫైర్ పెట్టుకున్నాడు అని అర్థం అయ్యింది. అయితే వాడు ఇద్దరు మంచి ఫిగర్ ఉన్న అమ్మాయిలని డెంగు తున్నాడు అని అనుకున్నాను. అప్పటికే 8:30 PM అయ్యింది. నేను ఇంటికి వచ్చే సాను. నేను కాని సుని కాని మార్నింగ్ నేను విండో దెగ్గర ఉన్న సంఘటన గురించి మాట్లాడ లేదు. తను నా ముందు చాలా జాగ్రత్త గా ఉండటం నేను గమ నించాను.,
ఆటను తనకి అన్ని విషయాలు చెప్పి ఉంటాడు అని అనుకున్నాను. అలా కొన్ని రోజులు గడిచాయి. నేను అప్పుడప్పుడు తన ప్రవర్తన లో మార్పు గమనిస్తూ ఉంటూ తనని ఏమి అడగ లేదు. నేను తను సెక్స్ చేసుకోవడం కూడా మానె సాము. తను కూడా నన్ను సెక్స్ గురించి అడగడం మానేసింది. నేను దేన్గుతున్న తన పూకు ఇని ఇంకా ఎవడో దేన్గుతున్నాడు అనే ఫీలింగ్ అంతరం నాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తూ ఉంది.
ఒక రోజు మనం మూవీ కి కాని క్లబ్ కి కాని వెళ్దామా నాకు చాలా బోర్ కొడుతుంది అని అన్నది. నాకు ఒక సారి ఆశ్చర్యం వేసింది. నేను రాను అని చెప్పు దాము అని అనుకున్న. కాని తన మొహం చూసి నాకు అలా చెప్పాలి అనిపించా లేదు. ఈ నలుగు రోజులు తను నాతో సరిగా బెహవె చేయక పోయిన నేను తనని ఇంకా లవ్ చేస్తూనే ఉన్నాను.
అందుకే నేను సరే అని అన్నాను. నేను సరే అనే సరికి తను రెడీ అవ్వడానికి బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది. నేను నా షర్టు చేంజ్ చేసుకుంటూ తన ఫోన్ స్క్రీన్ తను ఆ సంఘటన జరిగి నప్పటి నుండి తన ఫోన్ ని సైలెంట్ లో పెడుతుంది. ఇంతకు ముందు వచ్చిన నెంబర్ నుండే ఆ sms వచ్చింది.
తను ఓల్డ్ మెసేజెస్ ని కూడా డిలీట్ చేయలేదు ‘ అతనిని మూవీ కి తీసుకుని వెల్ల మని అడుగు’ unknown నెంబర్ తో. అతని నన్ను మూవీ కి తీసుకుని వెళ్ళాడు, ఐన నాకు మూవీ కి వెళ్ళే మూడ్ కూడా లేదు.
సుమీ నువ్వు అడుగు, నేను కూడా ఇక్కడ అడుగు తను. నేను నువ్వు లేకుండా ఉండలేను అని unknown నెంబర్ నుంచి.
నీకు అసలు బుర్ర ఉండ ఆహ? అతనికి కొంచెం డౌట్ కూడా వచ్చింది – సుమీ
రిస్క్ లేకపోతే ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ ఏమి ఉంటుంది? నాకు ఇక్కడ కూడా సమస్య గానే ఉంది. అయిన నేను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను కదా : unknown నెంబర్ నుంచి
హ హ హ, కరెక్ట్ ఎహ్ నువ్వు అనేది కూడా. ఆటను మూవీ కి రావడానికి ఒప్పు కున్నాడు. మనం ధియేటర్ లో కలుసు కుండము : సుమీ
నేను నీ సొల్లు పిసక దానికి చాలా exciting తో ఉన్నాను : unknown నెంబర్
వీళ్ళు ఈ రోజు నాకు దొరుకు తారు. అప్పుడు వాళ్ళ పని చెప్తాను రిట కి కూడా విల్లా విషయం తేలియాడి. ఈ రోజు తనకి కూడా చెప్పాలి అని అనుకున్నాను.
హలో అంటూ సమీర్ నన్ను పలక రించాడు. ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది నేను తరువాయి భాగం లో రాస్తాను.
ఈ ranku kathalu లో కొత్త భాగం తో మీ ముందు ఉన్నాను. నాకు అతని చేతికి కాకుండా అతని పీక పిసకాలి అని ఉంది. ఆటను సుని వంక చూసి నవ్వి ఈ రోజు నువ్వు చాలా అందం గా ఉన్నావు అని అన్నాడు. ఆటను ఆమెని హాగ్ చేసుకున్నాడు కూడా. తను ఒక్క సారిగా తన పల్లి అన్ని బయట పెట్టి తనక్ యు సమర అని అన్నది. తను చాల టైట్ డ్రెస్ వేసుకుంది ఆ రోజు మరి. ఆ తను వేసుకున్న డ్రెస్ లో తన సల్ల మధ్య సందు బాగా క్లియర్ గా కనపడుతూ ఉంది.
ఇంకా రిట గురించి చెప్పాలి అంటే తను ఆ రోజు చాలా సెక్సీ గా రెడీ అయ్యింది. తను రెడ్ రంగు డ్రెస్ వేసుకుంది. చాలా అందం గా ఉంది, హలో రోనిట్ అని నన్ను పలకరించింది.
హాయ్ రిట, నువ్వు చాలా అందం గా ఉన్నావు. నేను సమీర్ కాస్త ఫీల్ అయ్యే తట్టు చేయాలి అని అనుకున్నాను. ఓహ్ థాంక్స్ కాని నేను నీ పెళ్ళాం అంత అందం గా లేను కదా అని అన్నది. రిట తన దెగ్గరికి వచ్చి సుని ని గట్టిగా హాగ్ చేసుకుంది. తనకి కూడా వాళ్ళ ఇద్దరి అఫ్ఫయార్ తెలిసి ఉంటుంది. అందుకే తను సుని చాలా మందిని ఆకర్చిస్తోంది అని అనిపించింది నాకు. నేను 4 సీట్స్ ఒకటే చోట బుక్ చేశాను.
వక్కని ఎలాగైన రెడ్ హందెద్ గా పట్టు కోవాలి అని నేను అనుకున్నాను. మేము ధియేటర్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే సమీర్ చివరి సీట్ లో కూర్చున్నాడు. సుని అతని ఒఅక్కన కూర్చో వ దానికి ట్రై చేసింది. కాని నేను వెళ్లి అతని పక్కన కూర్చున్నాను. మీ ఇద్దరు ఆ ఆడ వాళ్ళు ఒక చోట కూర్చుంది అని అన్నాను. వాలు ఇద్దరు ఒకరి మొహాలు ఇంకొకరు చూసుకొని అంత కన్నన అని అన్నారు.
రిట నా పక్కన కూర్చుంది, తన పక్కన సుని కుర్చంది. ఇప్పుడు నాకు కాస్త చల్లగా ఉంది. సుని చివర సీట్ లో కూర్చుంటే సమీర్ ఈ చివర సి లో కూర్చున్నాడు కదా. ఇంకా వల్లి చేసుకో లేరు అని అనుకున్నాను. ఆ సినిమా లో చాలా కిస్ ఇంకా బెడ్ సీన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు అవి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేద్దాము అని అనుకున్నారు పాపం అని అనుకున్నాను.
ఆ సెక్స్ సీన్ వస్తు ఉన్నపుడు నేను వాళ్ళ ఇద్దరి వంక చూస్తూ భలే జరిగింది అని అనుకునే వాడిని. నాకు చాలా హ్యాపీ గ ఉంది లోలోపల. నేను అలా వాళ్ళని దూరం గా కూర్చో పెట్టక పోతే వీడు ఇప్పటికే నా పెళ్ళాం సొల్లు పిసికే వాడు. దొంగ వేదవ అని అనుకున్నాను. ఆ రాత్రి నాకు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు. నా పెళ్ళాం మళ్ళి వాడిని తలుచుకుని తన సొల్లు పిసు కుంటుంది.
ఆ తర్వాత తన పూకు ని మర్దన చేసు కుంటుంది. ఆ తర్వాత తన పూకు లో వ్రేలు కాని పెట్టుకుని ఫింగేరింగ్ చేసుకుంటూ తనని తను సుఖ పెట్టుకుంటుంది. నాకు మాత్రం కనీసం ఈ ఒక్క రోజు వాళ్ళు సెక్స్ లో ఎంజాయ్ చేయ కుండ ఆప గలిగాను అని హ్యాపీ గా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను. నేను నెక్స్ట్ ఏమి చేయాలా అని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. తర్వాత రోజు ఆఫీస్ లో నేను లంచ్ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను.
1 PM అవ్వ గానే నేను నా బాస్ రూమ్ కి వెళ్ళాను. నా పెళ్ళాం కి ఒంట్లో బాగా లేదు అని కాల్ వచ్చింది. నేను అర్జెంటు గ వెళ్ళాలి అని అన్నాను. నాకు ఒంట్లో బాగోలేదు అంటే ఆటను నన్ను పంపే వాడు కాదు. కాని నేను నా పెళ్ళానికి ఒంట్లో బాగో లేదు అణా గానే అతను వెంటనే నాకు వెల్ల దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను. నేను ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటె ఆ బొమ్మల అమ్మాయి కనపడింది.
నేను ఆమెకు చేతులు ఊపి అక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం లో నా కార్ పార్క్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు నా ఇంటికి వెళ్దాము కాని నా బెడ్ రూమ్ కిటికీ దెగ్గరికి కాదు వెళ్ళేది. నేను రిట వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను. నేను రిట ఇంటి వెల్ రింగ్ చేశాను. రిట వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసింది. నన్ను చూసి తను కాస్త సుర్ప్రిసె అయ్యింది. హలో రోనిట్ నువ్వా ఏమిటి సడన్ గా ఇలా వచ్చావు.
లోపలి రా అని పిలిచింది. తను ఎప్పుడు చాలా సెక్సీ గా ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా చాలా సెక్సీ గా ఉంది. నేను ఆమె వెనకాలే హాల్ లోకి వెళ్లి కూర్చున్నాను. తను రెడ్ నైట్ సూట్ వేసుకుంది. తను అప్పుడే హెడ్ బాత్ చేసి నట్టు ఉంది జుట్టు తడిగా ఉంది. తన జుట్టు పై నుండి పడుతున్న వాటర్ తన నైట్ డ్రెస్ పైన పడి ఆ డ్రెస్ కూడా కాస్త తడిచింది.
తను లోపల ఏమి వేసుకో లేదు. ఆ డ్రెస్ లోపలా తన బ్ర స్ట్రాప్స్ కూడా కాన పాడడం లేదు. తను టీ తీసుకుని వస్తాను అని అన్నది. నేను వద్దు అని అన్నాను. సమీర్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదు అని అన్నది. నేను వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వచ్చానో తను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటుంది. నేను సమీర్ కోసం రాలేదు నేను మీతో మాట్లాడ టానికి వచ్చాను అని అన్నాను.
నేను నీతో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడలి అని అన్నాను. నాతో పర్సనల్ గా నా, ఏమిటి విషయం అని అన్నది.
నేను: రిట నువ్వు సుని చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు కదా. మీ ఇద్దరు కలిసి చాలా సేపు సమయం గడుపుతారు కదా
రిట: హాన అయితే అందులో ఏమైనా సమస్య ఉండ?
నేను: నాకు ఈ విషయం నీతో ఎలా చెప్పలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నేను సుని ఈ మధ్యన సరిగా కలిసి ఉండటం లేదు. మా మధ్యన చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి.
రిట: ఆహ అయితే నువ్వు తన గురించి నా తో చరిచించాలి అని అనుకుంటున్నావా?
నేను: లేదు లేదు నేను నిన్ను ఒక విషయం అడగాలి అని అనుకుంటున్నాను. సుని ఇంకా ఎవరితో అయిన క్లోజ్ గా మూవ్ అవ్వడం నువ్వు చూసావా?
రిట చాలా బ్లాంక్ పేస్ పెట్టింది. తను నా ప్రశ్న కి సమాధానం ఇవ్వ లేదు. నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. నా పెళ్ళాం గురించి నేను అలా ఇంకొకరి దెగ్గర చర్చించా వలసి వస్తుంది అని నేను కలలో కూడా అనుకో లేదు. తను నా ఫీలింగ్స్ ని అర్థం చేసుకుంది.
రిట: నో, అదేమీ లేదు. నువ్వు తప్పు గా అర్థం చేసుకున్నావు అని నాకు అనిపిస్తుంది. మీ మధ్యమ ఏమైనా misunderstanding వచ్చి ఉండ వచ్చు. నేను ఇప్పటి వరకు తను వేరే మగాడితో మాట్లాడడం చూడలేదు. తను అటువంటిది కాదు.
నాకు ఏడ్పు వచ్చింది. నేను ఏడుస్తున్న, రిట నా పక్కకి వచ్చి కూర్చుంది. నన్ను అలా నువ్వు నీ పెళ్ళాం ని ఎందుకు తప్పు గా అర్థం చేసుకున్నవో నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నది.
అయిన నేను నా అలానే ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. తను నా తన తన భుజాల పైన పెట్టుకుంది. నేను ఆమె వంక చూసాను. నాకు ఏమైందో నాకే తెలియదు లేదు. నేను ఆమెని కిస్ చేయ సాగాను. తను ఒక్క సారిగా దూరం గా జరిగింది. నేను ఆమె కళ్ళ లోకి చూసాను. మేము ఇద్దరం ఒకరి కళ్ళలోకి ఇంకొకరం కాసేపు చూసుకున్నాము.
ఒక్క సారిగా దెగ్గరికి వచ్చి పిచ్చి పట్టినట్టు కిస్ చేసుకో సగము. నేను ఏమి చేస్తున్నానో కూడా నాకు తెలియడం లేదు. కాసేపు నేను ఆమెను అలా కిస్ చేఇస్న తర్వాత ఒక సారి నేను చేస్తున్నది ఏమితో నాకు తెలిసింది. నేను తనకి సారీ చెప్పి అక్కడ నుండి బయటకి వచ్చే సాను. ఏమిటి నేను మరీ అంత చండలం గా ప్రవర్తించాను అను అనుక్టు నన్ను నేను తిట్టుకో సాగాను.
Share: