Tuesday, December 15, 2020

కాలేజీ లో చదువుతున్నప్పుడు నేను దేన్గించుకున్న – Part 3

 నాకు సర్ తో ఉంది రోజు దేన్గించు కోవాలన్న కోరిక కలుగు తుంది. ఒక వ్రేలును గుద్ద లోకి దుర్చాడు కొద్ది గా వెళ్ళింది, మల్లి ఆ వేలును వాడి నోట్లో పెట్టుకొని మల్లి గుద్ద లో దూర్చి మల్లి వాడి నోట్లో పెట్టు కున్నాడు. నాకు ఏంటి వీడు ఇలా చేస్తున్నాడు? గుద్ద లో వ్రెలు పెట్టి నోట్లో పెట్టు కుంటున్నాడు? ఛి వీడు ఇంత kama పిచ్చాచి గాడు అనుకున్న. అయిన వాడికి నా గుద్ద కంపు బాగా నచ్చినట్టు ఉంది.

నా మొహం చుస్తే బాగా ఫీలింగ్స్ వాడిని తెలిసేవి. కాని వాడు ఎదో పెద్ద అర్జెంటు పని చేతున్నట్టు చాలా సీరియస్ గా నా గుద్ద లు నాకు తు ఉన్నాడు. కాని వాడు అలా చేస్తుంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న. వాడు ఇంకా నా కాళ్ళు చాచి నా తొడలు పిసుకుతూ కిస్ చేసుకుంటూ నా పదాన్ని కిస్ చేస్తూ నా కాలి వ్రేలును నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాడు.
వాడు ఏదో పెద్ద అర్జెంటు పని చేస్తున్నట్టు చాలా సీరియస్ గా నా గుద్ద లు నాకు తు ఉన్నాడు. కాని వాడు అలా చేస్తుంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న. వాడు ఇంకా నా కాళ్ళు చాచి నా తొడలు పిసుకుతూ కిస్ చేసుకుంటూ నా పదాన్ని కిస్ చేస్తూ నా కాలి వ్రేలుని నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాడు. రెండు కాళ్ళ వ్రేలు తొడలు మొత్తం కిస్ చేస్తూ వాడి చేతులతో నా పిర్రాలని పిండి పిసికి నట్టు పిసికి పెట్టదు.

వాడు పైకి లేచి నా లంగా మొత్తం కింద కి లాగేసాడు. నా పూకు కింది భాగం మొత్తం నగ్నం గ ఉంది. వాడు వెళ్లి ఒక తేనే సీస తీసుకు వచ్చి నా బ్లౌసే కూడ విప్పేసి వాడు ముందు నేను మొత్తం బట్టలు లేకుండా ఉన్నాను. వాడు తేనెని వాడి చేతిలో పోసి నా తల నుంచి రాస్తూ పేదలు చెంపలు మెడ భాగం చేతులు సంక లో సల్ల కి నా నడుము కి నా బొద్దు లో పోసాడు.
వాడు నా పక్కన బెడ్ పై కి వచ్చి మొత్తం నాకుతూ వున్నాడు. నా పేదలు ని వాడి నోట్లో కి తీసుకొని దాని పై ఉన్న తేనెను మొత్తం వాడు చికుతుంటే నా పేదలు కోరుకుంటూ ఇద్దరి పేదలు పెనవేసుకు పోయాయి. ఇంకా నా చెంపలను కుక్క లాగా చీకుతూ నా నోట్లోని ఉమ్ముని వాడి నోట్లోకి తీసుకొని మొత్తం తాగుతూ నా మెడ మీద చుట్టూ కిస్ చేసి మొత్తం నకుతున్నాడు.
ఇంకా నా చేతులు కిస్ చేసి నా సంక లో ఉన్న తేనే ని వాడి నాలుక తో నాకుతుంటే నాకు బాగా నచ్చింది. ఇంకా వాడు నా రెండు సల్ల పై చెయ్యి వేసి ఇంకా తేనే పూసి మసాజ్ చేస్తుంటే నా సల్లు వాడి చేతుల లో నలిగి పోతు ఉన్నాయి. వాడు మాత్రం నా సల్ల ని కసితీరా, పిసుకుతూ నా పేద ని కోరుకుతున్నాడు. కొద్ది సేపు పిసికి వాడు నా రెండు సల్ల ను నోట్లో పెట్టు కోనో చికి చికి లొసె చేసాడు.
నా సల్లు ను ఇంకా తేనే ని నా బొద్దు లో పోసి నా వాడి నాలుక తో మొత్తం నాకుతుంటే నా బాడీ లో వేడి సెగలు మల్లి స్టార్ట్ అయ్యాయి. వాడు నా నడుమును పిసుకుతూ కిస్ చేసి నా వీపును మొత్తం ముద్దు లతో నింపేసి నా పూకు లో తేనే పూసి నాకడం మొదలు పెట్టదు. స్పీడ్ పెంచి నకుతూనే ఉన్నాడు. నాకు పూకు లో నుండి కరి ప్యింది. వాడు మొత్తం దాన్ని నాకి నాకి మింగేసాడు.
నా బాడీ మొత్తం పిసికి పిసికి పెట్టదు. నేను ఇంకా అలిసి పోయాను. సర్ నన్ను లేపి వాడి లుంగీ ని మొత్తం తీసి వేసి వాడి షర్టు మొత్తం విప్పి వాడి సుల్లి ని నా నోట్లో దుర్చాడు. ఎంత పెద్ద గా ఉన్నదంటే, చాల లావుగా ఉంది. నా నోట్లో కి కుక్కి కుక్కి పెట్టదు వాడు. సులలి ని చేతిలోకి తీసుకొని నేను చీకడం మొదలు పెట్టాను. నేను స్పీడ్ పెంచి చీకుతుంటే సర్ పరవశించి పోతున్నాడు. నేను స్పీడ్ పెంచి చీకుతుంటే ఉన్న.
వాడు ఒక్క సరిగా వాడి రసం మొత్తం నా నోట్లో కార్చెసాడు. నేను దాన్ని చాలా కష్టంగా మింగేసను. అంత బాలేదు సర్ అలాగే బెడ్ పై పడిపోయాడు. కొద్ది సేపు తర్వాత ఇద్దరం బెడ్ పై నుండి లేచి డ్రెస్ వేసు కున్నాం. సర్ నాకు ముద్దు పెట్టి రేపు ర నీకు ఇంకా నేర్పుతాను అన్నాడు. ఇనాక్ ఈ రోజే వద్దు నన్ను దేన్గేస్తాడు అని అనుకున్న. వీడికి తక్ లో సీరియల్స్ చూసే అలవాటు బాగా ఉనట్టు ఉంది అనుకున్న.
వెంటనే దేంగా కుండ బాగా సాగా తీసి రేపు మల్లి వస్తే దెంగుత అని అంటున్నాడు అనుకున్న. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయ. నాకు ఆ రాత్రి అసలు నిద్ర పట్టా లేదు. అసలు వాడు వాడికి నాలిక పెద్తేనే ఇంకా బాగుంది. ఇంకా అంత పొడవు సుళ్ళ ని నా లేత మెత్తని పూకు లోకి దురిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్న. ఆ రాత్రి నేను నా సొల్లు పూకు ని బాగా మర్దన చేసు కున్నాను.
చాలా సేపటి తర్వాత నేను నిద్ర పోయా. తర్వాత రోజు సర్ వద్దకు వెళ్ళాను. మల్లి నన్ను పడుకో పెట్టి ని ఒళ్ళంతా నాకి పిసికి వేసాడు. నన్ను వాడి సులలి ని చీకి వాడికి ముద్దులు పెట్టాను. వాడు నన్ను బెడ్ పై పడుకో బెట్టి నేను నగ్నం గ ఉన్నాను. సర్ బెడ్ పక్కన నిలబడి వాడి సులలి ఊపు కుంటున్నాడు. అలా వాడి సులలి పెద్ద గా అనకొండ లాగా మారింది.
వాడి సులలి పూకు లో దింపితే పూకు చీలి పోవడం ఖాయం అని అనుకున్న. అంత ఉంది వాడి సులలి. అది అసలు సుళ్ళ లాగా లేదు. ఒక రోకలి బండ లాగా ఉంది. వాడి సులలి కి ఏదో ఆయిల్ రాసాడు. నా పూకు పై ఆయిల్ పోసాడు. వాడి సుల్లి అయిన నా కాళ్ళ మధ్య లో నా పూకు పై పెట్టి ఆయిల్ ని పూకు లోకి పంపాడు. వాడి సులి ని కొద్ది గా సేపు నా పూకు లోకి నెట్టాడు. ఆయిల్ పెట్టడం వాళ్ళ కొద్ది గా వెళ్ళింది. వాడు ఇంకా కొంచెం ఫోర్సు తో కొద్ది గా నెట్టాడు.
నా పూకు లో గునపం పెట్టి నట్టు బాధ కలిగింది. ఈ సరి మొత్తం పూకు లోకి నెట్టాడు.నా పూకు మొత్తం వాడి సులలి నిండి పోయింది. వాడు ఇంకా పూకు లో సులలి ని ఊపడం మొదలి పెట్టదు. ఎం దేన్గుతున్నాడు వాడి దెంగుడు కి నా శరీరం మొత్తం ఊగి పోయింది. వాడు మాత్రం నా పూకు లో పోట్లు పొడుస్తూ ఉన్నాడు. నేను అరవడం మొదలు పెట్టాను.
వాడు మాత్రం నా పూకు లోకి స్స్సుప్ స్స్సుప్ అని దేన్గుతుంటే కొద్ది కొద్ది నొప్పి తగ్గి పూకు లో మొత్తం రసాలు కక్కు తుంది. వాడు మాత్రం నా పై పడుకొని దెంగు తూనే ఉన్నాడు. నాకు ఒపిరి కూడ ఆడనివ్వడం లేదు. వాడి దెంగుడు స్పీడ్ కి నేను గట్టిగా అరుస్తున్నాను. వాడు బెడ్ పైకి ఎక్కి ఇద్దరం doggy స్టైల్ లో నన్ను ఒంగో పెట్టి నా గుద్ద లో ఆయిల్ పూసి వాడి సులలి పై వేసి doggy స్టైల్ లో వెనక నుండి నా గుద్ద లో వాడి సులి ని దురుస్తున్నాడు.
కొద్ది కొద్ది సేపు గా నా గుద్ద లోకి దూర్చి మొత్తం గుద్ద లో సుల్లి దింపి దెంగు తున్నాడు. నాకు నొప్పి తో ఏడుస్తున్న. సర్ మాత్రం దెంగి లేచాడు. పూకు గుద్ద లో నాకు మంటగా ఉంది. ఇంకా ఇద్దరం 69 position లోకి వెళ్ళాము. సర్ పడుకొని వాడి పై నన్ను రివర్స్ లో పడుకో పెట్టుకొని వాడు నా పూకు గుద్ద నాకుతుంటే నేను వాడి సులలి ని నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్న. కొద్ది సేపు తర్వాత ఇద్దరం కర్చేసము.
ఇంకా ఆ తర్వాత నుండి క్లాసు అయిపోయిన తర్వాత రోజు నా పూకు నాకి నాతో వాడి సులలి ని చికిన్చుకొని వాడు. ఇలా ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేసాం. తర్వాత సర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పటి నుండి నా పూకు ద్నేగే వాడు లేక పూకు లో వ్రేలు దుర్చుకున్నాను.
ఈ తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్ లో పార్ట్ 3 పూర్తీ అయ్యింది.
Share: